Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev. Modtag seneste nyt om arrangementer, logistik og meget andet.

august 2016

NY PROJEKTLEDER VIL GØRE SMARTLOG TIL EUROPAS FØRENDE LOGISTIKKLYNGE

SmartLog får tilført nye ressourcer i form af 48-årige Henrik Lykke Straarup, der tiltrådte stillingen som projektleder den 1. juli 2016. Henrik er født og opvokset i det nordjyske og med en bred baggrund inden for logistik samt 27 års ledelseserfaring, er han klar til at sætte tryk på aktivitetsniveauet i SmartLog og ser frem til at bidrage til udviklingen af et nordjysk logistikmiljø i Europæisk klasse.

Projektleder Henrik Lykke Straarup2

Ambitionerne er i top hos Henrik Lykke Straarup, der er ansat som ny projektleder hos Danmarks førende klynge inden for smarte og intelligente logistikløsninger, SmartLog.  Medlemmerne skal fortsat holdes i fokus, og så bør SmartLog være særdeles ambitiøs i jagten på at ramme de helt rigtige værdiskabende aktiviteter.  

Bag sig har Henrik 17 år som logistikofficer i forsvaret og en række lederstillinger med fokus på krydsfeltet mellem strategisk ledelse, netværksfacilitering og logistik blandt andet som Erhvervssektionschef hos det tidligere Sonofon, Chef for kundeserviceafdelingen hos Telenor, Postmester, Erhvervscenterchef og Chefkonsulent hos PostNord.

Henrik ser et stort potentiale i den nordjyske logistikklynge og ser frem til at kunne bidrage til at udvikle et dynamisk fagligt miljø for medlemmerne, som gør brug af de unikke styrkepositioner som SmartLog og Nordjylland har. 

-”SmartLog og ideen om smart logistik er unikt for området heroppe.  Vi har nogle bastioner i Nordjylland med havnene, lufthavnen, universitetet og de nordjyske virksomheder, som sammen skaber et unikt sted og et unikt samarbejde. Det er en styrkeposition, vi skal bruge for at udvikle SmartLog fra hvor vi er i dag”

Det er den nye projektleders ambition, at SmartLog skal kunne styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at tilbyde viden og forskning i øjenhøjde, inspiration, faglige input, netværk og fokusgrupper med dybde til hele det brede spektrum af virksomheder og aktiviteter, som smart logistik dækker over – lige fra indkøb, produktion og optimering til distribution ud til slutkunden. 

Fra hans tidligere erfaringer, ved Henrik hvor vigtig og afgørende logistikken er for mange af de nordjyske virksomheder, hvor en stor del af omkostningerne kommer fra det område. Trods det, er logistik og transport stadigt et indsatsområde, som rummer mange effektiviseringspotentialer. Netop derfor mener Henrik, at smart logistik er et oplagt og utroligt interessant udviklingsområde.

– ”Kigger man på SmartLog i dag, så er den her spirende klynge jo kommet rigtigt langt. Der er lagt en god bund og udviklingen her fra bør være tydelig.  SmartLog og Nordjylland skal udvikles til at være Europas førende logistik-bastion og brandet for et stærkt fagligt miljø inden for logistik. Et dynamisk miljø hvor innovation er et konkurrenceparameter og hvor man som virksomhed kan reducere sine omkostninger på logistikområdet og blive mere konkurrencedygtig sammen med klyngen – ikke bare på lokalt plan, men med tiden også på nationalt plan og internationalt plan. ”

Det høje ambitionsniveau, stiller krav til et højt aktivitetsniveau og Henrik glæder sig til at tage fat på de mange opgaver i SmartLog. Første opgave efter sommerferien bliver at få besøgt og skabt relationer til SmartLog’s medlemsvirksomheder, hvor fokus vil være på hvad de ønsker, at deres medlemskab af SmartLog skal give dem.

-”Jeg går med fuld kraft ind i at skulle være en aktiv spiller, som skal prøve at fokusere mere på hvad det er medlemmerne gerne vil og har brug for. Min personlige vision for SmartLog er, at vi, når vi kommer 2,5 år længere frem, har en klynge, der er under kraftig udvikling, der er certificeret og som har potentialet til at blive Europas førende klynge inden for logistik. Alt sammen til gavn for SmartLog’s medlemsvirksomheder. Det er jo dem, der skal kunne måle klyngen og sige, at SmartLog er en succes, og at det er der, jeg får min inspiration fra. Det er mit personlige mål; at få virksomhederne til at føle at SmartLog faktisk er deres succes. ”

Som projektleder bliver det Henriks opgave at løfte udviklingen af SmartLog og dets aktiviteter i tæt samarbejde med SmartLog’s styregruppe, Advisory Board og netværksfacilitator Jens Uggerhøj.

Henrik vil være til at møde fremadrettet til alle SmartLog’s aktiviteter. Herudover skal medlemmer og andre interesserede være velkommen til at kontakte ham til en snak om SmartLog på telefon +45 25 20 08 16 og mail hest@aalborg.dk.