Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev. Modtag seneste nyt om arrangementer, logistik og meget andet.

november 2017

DIGITAL VÆKST – FRA BUZZWORD TIL BUSINESS

Torsdag den 26. oktober og torsdag den 9. november afholdte Business Region North Denmark to konferencer henholdsvis i Frederikshavn og Aalborg. Konferencerne bød på interessante foredragsholder og virksomhedsbesøg hos MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn samt AAU Smart Production Lab i Aalborg. De to konferencer er to ud af tre i konferencerækken DIGITAL VÆKST, hvor den tredje konference afholdes i Aars onsdag den 31. januar 2018.

FORMÅLET MED KONFERENCERÆKKEN

Formålet med de tre konferencer er at sætte fokus på, hvordan digitalisering skaber nye muligheder, men samtidig udfordrer den måde, hvorpå vi driver forretning på i dag.

Formiddagen startede med fælles foredrag i plenum, hvorefter man havde mulighed for at vælge specialiserede workshops inden for et givent felt. Blandt formiddagens foredrag var bl.a Med24 og DOLLE, der fortalte om deres vej til succes og udfordringer med digitalisering. Ole Madsen, professor ved Institut for Materialer og Produktion satte de store buzzwords som Big Data, Industri 4.0, digitalisering mm. under loop, og fortalte, hvad de i virkeligheden betyder. Et andet interessant oplæg blev holdt af Peter Thomsen, der er forsker ved Business Model Design Center hos Aalborg Universitet. Han gav et indblik i, hvilke store kendte virksomheder, der har ændret deres forretningsmodel for netop at kunne følge med digitaliseringen og udviklingen hos sine forbrugere.

TRACK AND TRACE

SmartLog deltog med en workshop omkring Track and Trace både i Frederikshavn og Aalborg. Jørgen B. Nielsen og Lars Mohr fra GateHouse fortalte om eksempler på, hvordan virksomheder har haft fokus på og arbejdet med Industri 4.0. Kristian Hegner Reinau fra Aalborg Universitet, gav sit indblik i, hvordan man ved hjælp af nyt it-udstyr kan løse problematikken omkring halvtomme lastbiler på vejene. En sådan optimering kan i sidste ende spare virksomhederne mange kroner, hvorfor det er vigtigt at følge med den teknologiske udvikling.

Du kan læse mere om den sidste konference i Aars den 31. januar her.

FOKUSGRUPPEN LOGISTISK LEDERNETVÆRK ER NU KICKSTARTET

Fredag den 3. november 2017 mødtes fokusgruppen på Novo Nordisk i Hjørring. Fabrikken i Hjørring står for al produktion af nåle til Novo Nordisk insulinpenne. Det var første møde, og der var stor opbakning og mange gode folk fra en række spændende virksomheder, herunder Novo Nordisk, IKEA Group A/S, GomSpace A/S, Claus Sørensen A/S, PostNord Danmark, MAN Diesel & Turbo og Aalborg Universitet.

FOKUSGRUPPEN

Logistisk ledelse sættes på dagsordenen i et forum, hvor funktioner og personer mødes og fokusere på ledelse som et fælles omdrejningspunkt. Fokusgruppen har til formål at give sine deltagere mulighed for at:

  • Udvide sit lederperspektiv
  • Løfte sine logistiske ledelseskompetencer
  • Skabe værdifulde relationer

Der er etableret en styregruppe, som er ansvarlig for gruppens målsætning, sammensætning og tilhørende aktivitetsplan under hensynstagen til konkurrencemæssige forhold.

FORMÅLET MED KICK-OFF-MØDET

Målet med kick-off-mødet var i fællesskab at etablere rammerne for fokusgruppens kommende møder med henblik på oplagte emner/diskussioner og praktikken omkring fokusgruppen. Der var enighed i gruppen om at bruge netværket til at søge ny viden, erfaringsudveksling og ikke mindst inddragelse samt diskussion omkring ny teknologimuligheder. 

Niels-Kristian Østergaard, der var vært for 1. møde, havde udarbejdet en problemstilling, der dannede rammen for eftermiddagen. Der blev udvekslet erfaringer og forslag til optimering af processer med henblik på den givne problemstilling. Det var et effektivt, godt og udbytterigt første møde, hvor der var tid til at gruppediskussioner og netværke blandt deltagerne.

SMART CITIES I H2020

De nye arbejdsprogrammer under Horizon2020, der i perioden 2014-2020 samlet allokerer mere end 70 milliarder € til forskning, udvikling og demonstration, er netop offentliggjort. SmartLog er sammen med de to nordjyske klynger: House of Energy og Infinit er gået sammen om at arrangere et informationsmøde om mulighederne for at søge EU-støttemidler til projekter via Horizon2020 programmerne. Dagen vil have et særligt fokus på mulighederne for at arbejde på tværs af flere sektorer indenfor Smart Cities og Smart Energy området.

Informationsmødet finder sted torsdag den 30. november 2017 kl. 9.30 – 14.00. 

NOVI Forskerpark– Auditoriet, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Det er gratis at deltage.

 

Program for dagen:

09.30 – 10.00 Kaffe og registrering

10.00 – 10.30 Introduktion til Smart Cities i H2020 Christian Holstein, NCP for IKT – Eurocenter

10.30 – 11.15 Praktiske erfaringer med Smart City og Smart Energy koncepter:

  • Bo Klingby Christensen – PostNord
  • Anders N. Andersen – EMD International
  • Henrik Lund Stærmose – Neogrid Technologies

11:15 – 12:00 Muligheder i H2020 arbejdsprogrammerne Søren Bjerregård Pedersen, udviklingschef – NordDanmarks EU-Kontor H2020, SMV, Fast Track to Innovation og Eurostars

12:00 – 14:00 Frokost og netværksmuligheder

Under og efter frokosten vil der være mulighed for at mødes med repræsentanter fra arrangørerne, som efter en kort introduktion til hver deres klyngeområde, vil være behjælpelige med yderligere informationer omkring tilskudsprogrammerne, konsortiedannelse og ansøgningsprocessen.

Klik her for tilmelding