Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev. Modtag seneste nyt om arrangementer, logistik og meget andet.

april 2018

SIDSTE CHANCE: TA’ MED SMARTLOG TIL LOGISTIKKONFERENCEN MOVE 2018

Så er det ved at være lige oppe over, hvis du ikke vil gå glip af muligheden for at komme med SmartLog, når vi starter netværksbussen og kører mod MESSE C i Fredericia, hvor MOVE 2018 afvikles. MOVE 2018 er et nyt initiativ indenfor logistikbranchen: En branche der er under hastig forandring i Danmark og i resten af verden.

Hvorfor besøger SmartLog MOVE 2018?
Vi besøger messen for at få viden og indsigt i fremtidens udfordringer og muligheder, som logistikbranchen står overfor. Det der rører sig i indland såvel som udland, vil med sikkerhed få konsekvenser for mange virksomheder i logistik Danmark. Logistikbranchen er bred og mangfoldig. Den spænder lige fra den klassiske lastbil, til helt nye teknologier og samarbejdsrelationer, som du kan bliver klogere på til MOVE 2018.

Hvad får jeg ud af at deltage?
På MOVE 2018 kan du få et nutidigt indblik/overblik igennem et spændende og berigende konferenceprogram og møde udstillere, der har fingeren på pulsen i den praktiske udførelse af deres plads i værdikæden.

Kom med på netværks- og inspirationstur
SmartLog sørger for bus, der kører os fra Aalborg til Fredericia og tilbage igen, mens der er forhandlet en yderst fordelagtigt pris for vores medlemmer. Vi forventer, at det bliver en spændende dag med konferencer, netværk og meget mere! Vi glæder os til en god dag sammen.

Praktiske oplysninger

HVAD
Netværks- og inspirationstur til MOVE2018

HVORNÅR
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 7.00- ca. 19.00

PICK UP- OG DROP OFF-POINT
TH. Sauers Vej, 9000 Aalborg/P-plads/ E45

PRIS
750,-

TILMELDING
Klik her og tilmeld dig senest 26. april 2018

PROGRAM
Klik her og download konferenceprogram

Spørgsmål
Kontakt Henrik Lykke Straarup påtlf. 2520 0816 eller hest@aalborg.dk

UGENS MEDLEM – TRÆNREGIMENTET

Hvad laver I hos Trænregimentet?

Trænregimentets primære opgave er at sikre Hæren og Forsvarets rådighed over veluddannede logistik- og militærpolitienheder, der med kort varsel kan indsættes overalt i verden. Opgaven løses gennem en krævende og alsidig uddannelse af den enkelte soldat og af regimentets enheder. Uddannelsen gennemføres både i Danmark og i udlandet, og ofte sammen med internationale samarbejdspartnere.

Trænregimentet er en markant statslig virksomhed i Nordjylland med et vidtrækkende netværk. Trænregimentet er en af landsdelens største arbejdspladser. Medregnes soldaternes pårørende er der således en markant del af den nordjyske befolkning, der hver dag har en relation til regimentet. Derudover yder mange soldater i deres fritid en indsats for det nordjyske foreningsliv. Regimentet har et godt samarbejde med både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og fritidsmiljøet i Nordjylland. Det betyder, at vi har rig mulighed for erfaringsudveksling med andre moderne virksomheder, ligesom vi kan tilbyde mulighed for, at studerende kan lave projekter m.v. inden for emner, der handler om Forsvaret. Samarbejdet med det nordjyske fritidsmiljø gør, at vi kan hjælpe hinanden med arrangementer til glæde for både soldaterne og fritidsmiljøet.

Hvordan arbejder I med logistik – eller har I nogle logistiske udfordringer?

Trænregimentet er Hærens logistiske center. Regimentet er organiseret i logistiske enheder, som er designet til at støtte Hærens operationer såvel i Danmark som internationalt. Formålet med regimentets enheder er at tilsikre udholdenhed og kampkraft for de indsatte danske styrker. Logistisk støtte til Hæren indebærer løsning af opgaver vedrørende transport og opbevaring af forsyninger – herunder særligt forplejning og farligt gods, opgaver vedrørende reparation og vedligehold af materiellet samt opgaver vedrørende varetagelse af syge og sårede soldater. Udvikling og tilvejebringelse af logistisk materiel og køretøjer er en del af regimentets opgave, ligesom uddannelsen af soldater til anvendelse og vedligeholdelse heraf.

I det miljø Hærens enheder arbejder, er den store udfordring ”kamppladsens” påvirkning på opgaveløsningen. Skiftende klima-, vejr- og lysforhold, og det faktum, at ”modstanderen” søger at påvirke vores evne til at gennemføre logistikken, udfordrer og stiller store krav til vores soldater og materiel. Logistisk støtte til Hærens operationer er en meget kompleks opgave. Derfor bruger vi i fredstid mange ressourcer på, at skabe veluddannede soldater, der kan deres specialer og er trænede i at levere logistik under disse forhold.  Vi er endvidere afhængige af, at materiellet lever op til en standard, som kan løse opgaven og samtidig beskytte vores soldater.

Hvorfor har I meldt jer ind i SmartLog?

Trænregimentet er medlem af Smartlog, grundet regimentet ønsker om at være synlig i lokalsamfundet, samt at skabe netværk ud i det civile erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.

Hvad er dine/jeres forventninger og ønsker for medlemskabet i SmartLog?

Trænregimentet forventer at kunne deltage i relevante arrangementer for inspiration til og bekræftelse af regimentets løsning af egne opgaver. Vi håber endvidere at kunne bidrage til videndeling i netværket samt etablere relationer inden for emner med gensidig interesse.

 

LOGISTISK LEDERNETVÆRKS BESØG HOS AALBORG HAVN

I tirsdags besøgte Logistisk LederNetværk Aalborg Havn, hvor Ole Brøndum og Rasmus Munk Kolind præsenterede os for havnens udvikling, ydelser og umiddelbare fremtid. Derudover var deltagerne på mødet så heldige at komme med på bustur rundt i havneområdet, hvor vi besøgte Danske Fragtmænd og Royal Arctic Line A/S for at høre om, hvordan de håndterer lager- og logistikfunktionen i deres virksomheder. Tak til alle for en spændende eftermiddag.

FOKUSGRUPPEMØDE I E-HANDELSLAGERLOGISTIK

Sammen med Væksthus Nordjylland holdt vi i sidste uge kick off for vores nyeste foksugruppe E-handelslagerlogistik. Det var en rigtig god eftermiddag og første møde forløb rigtig fint. I Team SmartLog vil vi gerne sige tak til Stefan Berg fra Globaltools.dk, som fremlagde udfordringen omkring forsendelser til Norge og tak til Væksthus Nordjylland som vært for mødet. Bordet rundt var der stor interesse for, at vi fortsætter med at mødes. Gruppen er endnu ikke konsolideret, idet vi naturligvis skal have flere e-handelsvirksomheder med.

Næste møde har overskriften “En hektisk hverdag i højt tempo” og holdes hos Med24.dk  i Løkken den 21. juni kl. 09.00 – 11.30
På mødet får vi en præsentation af Med24.dk  inkl. en rundvisning, hvor vi blandt andet får lejlighed til at se virksomhedens 9 lagerautomater i funktion. Med24.dk har mere end 18.000 varenumre og de ca. 50 medarbejdere sørger for, at der hver dag sendes et sted mellem 1.100 og 1.400 pakker til primært Danmark, Norge og Sverige.  
Arbejdsmæssigt er lager- og logistikfunktionerne hektiske og mange deadlines skal overholdes i en succesfuld e-handelsvirksomhed.  

Dagens fokusemne på mødet vil være: Hvordan motiverer vi vores medarbejdere samtidig med, at vi holder et højt tempo?

Klik her for at tilmelde dig næste møde i E-handelslagerlogistik

SmartLog-nyhedsbrev

Hvis du ikke allerede modtager nyhedsbrevet opfodrer vi dig til at tilmelde dig. Via nyhedsbrevet vil du modtage alle SmartLogs invitationer m.v. På forsiden af www.smartlog.nu findes der et tilmeldingslink.

UGENS MEDLEM – VENDELBO SPEDITION A/S

Hvad laver I hos Vendelbo Spedition A/S?
Vendelbo Spedition er en moderne transport- og speditionsvirksomhed, der primært løser opgaver til og fra Skandinavien. Gennem årene har virksomhedens særkende udviklet sig til at være speditionsfirmaet, der er i stand til at løse de lidt mere komplicerede transportopgaver. Det vil sige opgaver, som kræver særlig omhu, indsigt og forståelse for både modtager og afsender og for de produkter, der skal bevæge sig fra A til B.

Hvordan arbejder I med logistik – eller har I nogle logistiske udfordringer?
Da vi er en speditions- og vognmandsvirksomhed står vi netop som den primære problemløser. Vi løser de logistiske opgaver fra afhentning hos vores kunder til den videre transport og levering på den aftalte destination, uden skader og til aftalte tid. Yderligere tilbyder vi også toldbehandling.

Hvorfor har I meldt jer ind i SmartLog?
Netværksarbejde og for at sikre inspiration

Hvad er dine/jeres forventninger og ønsker for medlemskabet i SmartLog?
At der til stadighed via netværksmøder, konferencer og diverse nyhedsbreve sikres tilgang til inspiration indenfor logistikområdet.

LAGERLOGISTIK NORDS BESØG HOS ROBLON A/S

Roblon A/S er en globalt orienteret industrivirksomhed, der udvikler, producerer og sælger produkter til professionelle kunder inden for den fiberoptiske kabelindustri og offshore samt tovværksindustrien. Sidste uge besøgte fokusgruppen LagerLogistik Nord fabrikken i Gærum, hvor lagerchef Henrik Møller Christensen var ved roret ved en guidet tur gennem fabrikshallerne og fortalte om virksomhedens udvikling. “Jeg synes, vi havde et godt møde. Vi snakkede om WMS og ERP, og specielt den proces vi er i gang med, med implementering af ERP på Roblon. Det er rigtig fint at kunne mødes med “ligesindede” og høre deres erfaring med lignende projekter, så jeg synes, der kom nogle gode ting på bordet, både plusser og minusser” fortæller Henrik om at have besøg af SmartLog.

TA’ MED SMARTLOG TIL MOVE 2018

Tag med når SmartLog besøger MOVE 2018, som er en visionær og nyskabende fagmesse for logistikbranchen. Det bliver en dag med spændende konferencer med rig mulighed for netværk og sparring. 

Udover at have sørget for en bus, der kører os fra Aalborg til Fredericia og retur igen, har Team SmartLog også forhandlet en meget fordelagtig deltagerpris, som giver dig adgang til en rigtig spændende konferenceprogram samt adgang til messen, hvor mange interessante virksomheder fra logistikbranchen står klar til at fortælle om, hvordan de ser på fremtidens innovative muligheder for udvikling og vækst.

Download invitation til inspirations- og netværksturen til MOVE 2018 her.

Praktiske informationer

Hvad: Inspirations- og netværkstur til MOVE 2018

Hvornår: Torsdag d. 3. maj 2018, kl. 7.00-ca. 19.00

Pick up- og Drop off-point: Th. Sauers Vej, 9000 Aalborg / P-plads / E45

Tilmelding
Hvis du ikke vil gå glip af muligheden for at komme med SmartLog, når vi besøger MOVE 2018, så skal du tilmelde dig via NemTilmeld senest fredag d. 27. april. Vær opmærksom på, at der er begrænsede pladser – så meld dig hellere til i dag end i morgen!

Tilmeld dig SmartLogs inspirations- og netværkstur til MOVE 2018 her.

Spørgsmål?
Kontakt Henrik Lykke Straarup påtlf. 2520 0816 eller hest@aalborg.dk.

 

 

UGENS MEDLEM – AMU NORDJYLLAND

AMU Nordjylland er en af landets største udbydere af arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser inden for en lang række fagområder og erhverv. Uddannelserne har et særligt fokus på at imødekomme jobmarkedets efterspørgsel på kompetencer ved at skabe fleksible og skræddersyede uddannelsesforløb.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er kurser med op til 6 ugers varighed – såsom truck- og krancertifikatkurser, kørekort og lovpligtig EU-efteruddannelse for gods- og buschauffører. Erhvervsuddannelserne opdeles i to grupper – de unge under 25 år (EUD) og voksne over 25 år (EUV) – og er længere uddannelser som fx godschauffør og lageroperatør. Her bliver der udarbejdet en skræddersyet uddannelsesplan for hver elev i samarbejde med en praktikvirksomhed.

Virksomheder inden for transport- og logistikbranchen mangler arbejdskraft, og derfor har AMU Nordjylland et særligt fokus på at uddanne kvalificerede medarbejdere til at varetage opgaverne i branchen.

Finn Holst er virksomhedskonsulent hos AMU Nordjylland inden for netop fagområdet for transport og logistik. Da der startede en særlig fokusgruppe for godstransport, valgte Finn at blive medlem af SmartLog: ”Jeg deltog i et af jeres interessante arrangementer. Her fik jeg øjnene op for, hvordan AMU Nordjylland kan være en del af netværket til gavn for alle parter. Mens AMU Nordjylland får dannet flere kontakter til virksomheder inden for fagområdet, så får virksomhederne også indsigt i deres muligheder for at styrke arbejdsstyrken gennem kompetenceløft af eksisterende medarbejderne samt rekruttering af personer med de rette kompetencer.”

Ifølge Finn Holst kan AMU Nordjylland især bidrage til netværket ved at uddanne virksomhedernes medarbejdere: ”Jeg besidder en masse viden om mulighederne for at give dem kompetenceløft gennem efter- og videreuddannelse. Jeg kan hjælpe virksomhederne i gang med planlægningen af processen ved at informere om tilgangen, processen og økonomien. Så kan vi sammen tilrettelægge målrettede uddannelsesforløb for de enkelte medarbejdere.”

AMU Nordjylland arbejder med at skabe mere opmærksomhed om den værdi, et kompetenceløft blandt medarbejderne kan give virksomhederne. ”Vi håber på at kunne så nogle frø ude i nogle af virksomhederne i netværket, så vi i fællesskab efterfølgende kan videreformidle resultaterne til de øvrige medlemsvirksomheder” afslutter Finn Holst.

VELKOMMEN TIL IKEA AALBORG

I SmartLog er vi glade for at kunne byde  Asbjørn Drechsler fra IKEA Aalborg velkommen som nyt medlem i SmartLog. Asbjørn er logistikchef i IKEA Aalborg og hans hovedopgave er på det strategiske niveau, at de i IKEA til enhver tid balancerer det kommercielle udtryk. “I logistikafdelingen beskæftiger vi os hovedsageligt med den ”sidste mil”. Varens sidste rejse fra rampen og til kunden. Vi arbejder konstant med fokus på at genforsyne butikken på den mest effektive måde til den laveste pris. Vi moniterer det forventede salg, sammenholder det med butikkens dimensionering og supporterer salg. Derved får vi de mest effektive salgspladser med et konstant hensyn til et effektivt logistisk flow. Altid, i alle processer med kunden i centrum” fortæller IKEA Aalborgs logistikchef Asbjørn Drechsler.

IKEA Aalborg har valgt et medlemskab af SmartLog, fordi de helt grundlæggende tror på udvikling. “Et netværk som SmartLog skaber muligheden for refleksion, perspektivering og sparring blandt ligesindede. Det tror jeg på kan være en motor for udvikling i en ellers travl hverdag” afslutter Asbjørn Drechsler. 

I Team SmartLog ser vi frem til de muligheder IKEA Aalborg kan bidrage med til klyngen. Velkommen til!

PROGRAM FOR KICK OFF: E-HANDELSLAGERLOGISTIK

Så er vi klar med programmet for kick off-mødet for vores nye fokusgruppe E-handelslagerlogistik. Det er på onsdag d. 11. april 2018 kl. 14.00 -16.30 ude på NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

Program

  • Velkomst
  • Kort introduktion til SmartLog  
  • Bordet rundt
  • Introduktion til fokusgruppen E-handelslagerlogistik (målsætning, målgruppe og mødefrekvens)
  • Dagens case/udfordring v/Stefan Berg, Global Tools: Interne og eksterne logistiske udfordringer ved forsendelser til Norge
    Stefan fortæller kort omkring Global Tools’ arbejde med forsendelser til Norge. 

Herefter er der lagt op til at alle kan deltage i drøftelsen med det formål at vi alle bliver rigere på hinandens erfaringer inden for dagens udfordring.

  • Drøftelse omkring indhold og form af fremtidige møder
  • Næste møde, hvornår og hvor
  • Tak for i dag 

Vi ser frem til en inspirerende eftermiddag sammen med jer.

/Team SmartLog