FOKUSGRUPPEMØDE I LOGISTISK LEDERNETVÆRK

Sted: GomSpace - Langagervej 6, 9220 Aalborg Ø

Tidspunkt: Tirsdag d. 6 februar 2018, kl. 14.00-17.00

Pris: Gratis

Tilmelding: Lukket for tilgang. Kontakt Jens Uggerhøj (tlf.  4095111 - ju@smartlog.nu) eller Henrik Straarup (tlf. 25200816 - hest@aalborg.dk), hvis du er interesseret i at deltage 

Hvordan overgår man fra projekt- og prototypeproduktion til volumeproduktion? GomSpace står i den spændende situation, at de, grundet vækst, skal øge produktionen af nanosatelitter markant fra, hvad de tidligere har været vant til. Hvordan sikrer man på bedst mulig vis at bevare kvaliteten, at man har de bedste teknologier og samtidig har de rigtige kompetencer og den rette arbejdskultur blandt de ansatte?

Dagens tema: Hvordan modnes organisationen hurtigt nok, til at kunne levere det ønskede output?

GomSpace er på ganske kort tid vokset fra at være en familie på 10 til nu at beskæftige ca. 170 ansatte. Det skyldes, at efterspørgslen på GomSpaces produkter, som deraf kaster et øget produktionsbehov af sig. GomSpace står derfor over for at skulle gå fra produktion af hovedsageligt prototyper til at skulle levere en langt større volumen i en industriel produktion. Gennem problembaseret og fokuseret arbejde, er det gruppens formål at drøfte, hvordan nye arbejdsprocesser kan implementeres, som svarer til virksomhedens fantastiske vækst og nye muligheder. Udfordringen for GomSpace består derfor i: Hvordan kan man med en enkel metodisk tilgang sikre den nødvendige udvikling ift. den teknologiske, den doktrinære/procesmæssige eller den kulturmæssige/kompetencemæssige side af enheden, når organisationens modenhed ikke er svarende til udviklingen på dens nuværende stadie?

Eftermiddagens program

Kl. 14.00    Velkomst og præsentation af formål/mål samt deltagere i Logistisk LederNetværk

Kl. 14.30    Rammesætning af production director Peter Høys ansvarsområde og GomSpaces forretning i Aalborg

Kl. 15.00    Fremvisning af Peter Høys ansvarsområde i praksis

Kl. 16.00    Dialog om beskrevet problemstilling

Kl. 16.45    Afslutning og evaluering af dagens møde

Mødet er som udgangspunkt lukket for andre end fokusgruppens medlemmer, men interesserede er velkomne til at kontakte Henrik Straarup. Vær opmærksom på, at der kun er 15 pladser til arrangementet. Fokusgruppens medlemmer kan tilmelde sig her.

Vi glæder os til en god eftermiddag i godt selskab.