KICK-OFF-MØDE I LOGISTISK LEDERNETVÆRK

Sted: Novo Nordisk Stenager Alle 4 9800 Hjørring Denmark

Tidspunkt: 03. november 2017, kl. 13.00 - 16.00

Pris: Gratis for medlemmer

Tilmelding: TILMELD DIG HER

Fokusgruppen sætter logistisk ledelse på dagsordenen i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer kan mødes og fokusere på ledelse som et fælles og professionelt omdrejningspunkt. Logistisk LederNetværk er en direkte vej til et forum, hvor fokus er på lederens professionelle virke, og hvor deltagerne får mulighed for at:

  • Udvide sit lederperspektiv
  • Løfte sine logistiske ledelseskompetencer
  • Skabe værdifulde relationer

For at opnå disse målsætninger, vil den enkelte gruppe bestå af 10-15 deltagere. SmartLog er ansvarlig for at sikre drift og administration af gruppen herunder Non-disclosure-agreement.

smartlog koncept - produktion

Der er etableret en styregruppe, som er ansvarlig for gruppens målsætning, sammensætning og tilhørende aktivitetsplan, under hensynstagen til konkurrencemæssige forhold.

Det gennemføres fire til seks møder om året. 4 møder bindes op på et dilemma-baseret virksomhedsbesøg og 2 møder fokuserer på et aktuelt, logistisk, ledelsesmæssig fagområde og gennemføres som en temadag med input fra ekstern fagperson/er. 

Målgruppe
Gruppen er for alle ledere, der beskæftiger sig med logistiske løsninger.

Netværket benytter “give and get” princippet hvilket betyder, at deltagerne er parate til at dele viden og erfaringer blandt ligesinede i netværket men naturligvis ikke konkurrerende. Logistisk LederNetværk er for dig, hvis du kan sige ja til nedenstående punkter:

  • Er du mellemleder i dit daglige virke?
  • Har du logistik og ledelse som fagligt omdrejningspunkt?
  • Kan du se værdien i et geografisk, attraktivt netværk?
  • Kan du bruge inspiration fra andre interessante virksomheder/funktioner og personer?
  • Er du interesseret i at bidrage med din viden og dine erfaringer inden for relevante logistiske og ledelsesmæssige emner?

Kom og vær med på vores kick-off-møde
Novo Nordisk er vært for 1. møde. Alle kan deltage på kick-off-mødet. Der er ingen forpligtelser, men det kræver tilmelding.

Du kan tilmelde dig her: https://smartlog.nemtilmeld.dk/21/

For mere information
Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få et udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte:

Jens Uggerhøj
tlf.: 4095 1110
mail: ju@smartlog.nu