Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev. Modtag seneste nyt om arrangementer, logistik og meget andet.

All posts by Belinda Brix Bertelsen

STEEN HILDEBRANDT GÆSTER LOGISTIKKENS DAG 2017 – FREMTIDENS VIRKSOMHED

Steen Hildebrandt som keynote-speaker

Vi kan nu præsentere Steen Hildebrandt, som keynote-speaker til Logistikkens Dag onsdag den 6. december 2017. Steen Hildebrandt er Ph.D og professor i organisation og ledelse ved Århus Universitet samt adjungeret professor i lederskab ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet.

Steen Hildebrandt interesserer sig for transformationen af industrisamfundet til et bæredygtigt vidensamfund. I hans seneste bog Vækst og bæredygtighed argumenterer han for, at den næste fase i samfundets og virksomhedernes udvikling skal være karakteriseret ved bæredygtighed.
“FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling er relevant for alle virksomheder i verden. Målene vil være en integreret del af flere og flere virksomheders strategi for en fremtidig bæredygtig udvikling. En udvikling alle må forholde sig til.” 

Steen Hildebrandt giver sit indblik i vækst og bæredygtighed, når han gæster Logistikkens Dag 2017 – Fremtidens Virksomhed onsdag den 6. december.

Tilmelding

Kom og vær med til en spændende dag onsdag den 6. december 2017. Arrangementet er gratis, men det kræver tilmelding. Tilmeld dig her.

LAGERLOGISTIK NORD FOKUSGRUPPE ER NU KICK-STARTET

By | Nyheder | No Comments

Den 27. september blev fokusgruppen Lagerlogistik Nord skudt i gang ved et kick-off-møde hos Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S i Hirtshals i naturskønne omgivelser. Til mødet var der allerede stor opbakning og mange gode folk fra en række spændende virksomheder, herunder Fjordline, Blue Water, Colorline, Claus Sørensen A/S, Brdr. Schlie , Vendelbo Spedition, ShapeIT, Aalborg Universitet, Hjørring ErhvervsCenter og Roblon deltog på mødet. Virksomheder der kan se fordelene i sammen at få belyst de lagerlogistiske udfordringer, som de hver især står overfor.

IMG_1179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusgruppen

Gruppens fokus er at sætte lagerlogistik på dagsordenen. Hvilke muligheder er der for at optimere lager og logistik? Deltagerne i Lagerlogistik Nord er parate til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede. Temaerne i gruppen baseres på deltagernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer i forhold til at få sparring omkring eventuelle problematikker.

Formålet med kick-off-mødet

Jesper Vandsted fra Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S gav et indblik i virksomhedens historie samt deres vej til succes.
Målet med kick-off-mødet var i fællesskab at etablere rammerne for fokusgruppens kommende møder med henblik på oplagte emner/diskussioner og praktikken omkring fokusgruppen.

  IMG_0006

 

Det var en yderst effektiv og produktiv eftermiddag, hvor der både var tid til gruppediskussioner og til at netværke. I løbet af mødet fandt deltagerne frem til flere konkrete emner, der kan danne ramme for de fremtidige møder og nye tiltag, når deltagerne besøger hinandens virksomheder. Der var enighed i gruppen om at bruge netværket til at søge ny viden, erfaringsudveksling og ikke mindst inddragelse samt diskussion omkring ny teknologimuligheder. 

IMG_1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde i Lagerlogistik Nord bliver 10. januar hos Blue Water Shipping. Er du interesseret i at deltage i fokusgruppen foregår det via Netværksfacilitator Jens Uggerhøj, tlf. +45 4095 1110 eller mail: ju@smartlog.nu

Du kan læse mere om Lagerlogistik Nord fokusgruppe her.

KICK OFF MØDE I LOGISTISK LEDERNETVÆRK

Novo Nordisk er vært for 1. møde i fokusgruppen Logistisk LederNetværk. Kick-off-mødet finder sted fredag den 3. november 2017 kl. 13.00-16.00.

Fokusgruppens sætter logistisk ledelse på dagsordenen i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer kan mødes og fokusere på ledelse som et fælles og professionelt omdrejningspunkt. Fokus er på lederens professionelle virke med mulighed for at udvide sit lederperspektiv og skabe værdifulde relationer.

HVEM ER MÅLGRUPPEN? 

Gruppen er for alle ledere, der beskæftiger sig med logistiske løsninger. Som deltager skal du være parat til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede i netværket men naturligvis ikke konkurrerende. Logistisk LederNetværk er for dig, hvis du kan sige ja til nedenstående punkter:

 • Er du mellemleder i dit daglige virke?
 • Har du logistik og ledelse som fagligt omdrejningspunkt?
 • Kan du se værdien i et geografisk, attraktivt netværk?
 • Kan du bruge inspiration fra andre interessante virksomheder/funktioner og personer?
 • Er du interesseret i at bidrage med din viden og dine erfaringer inden for relevante logistiske og ledelsesmæssige emner?

Alle kan deltage på kick-off-mødet. Der er ingen forpligtelser, men det kræver tilmelding.

For tilmelding og mere information kontakt venligst Jens Uggerhøj, tlf.: 4095 1110 eller på mail: ju@smartlog.nu

 

 

SMARTLOG ER CERTIFICERET SOM BRONZEKLYNGE I EU

SmartLog har i april 2017 opnået en bronzecertificering hos EU’s fælles klyngeinitiativ ECEI.
Det er i nordjyske virksomheders garanti for, at de samarbejder med en professionel klyngeorganisation, som formår at matche indsats og services med virksomhedernes behov.

EU anser faglige klynger for at være et vigtigt erhvervspolitisk instrument, og undersøgelser viser, at innovative netværk og klynger bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling.

ECEI (The  European CLuster Excellence Initiative er etableret af EU Kommissionen for at udvikle metoder og værktøjer til at støtte klyngeorganisationer i deres udvikling. Erfaringen viser, at god ledelse af klynger og netværk (på engelsk cluster excellence, red.) er vigtige for succes, hvor den geografiske koncentration særligt er i fokus. Klynger og netværk handler om god ledelse, så de løbende kan udvikle sig og tilbyde de aktiviteter, som medlemmerne i klyngerne har brug for.

NY FOKUSGRUPPE: E-HANDELSLOGISTIK

En succesfuld e-handelsbutik får hurtig visse udfordringer omkring lager- og logistikfunktionen. Logistik og lager bærer ansvaret for de største kapitalbindere og omkostninger i mange e-handelsvirksomheder.

Cardboard Box with E-Shop Slogan on Hand Truck White Background.

Det giver derfor god mening at sætte fokus på mulighederne for at optimere lageret og logistikken.

Fokusgruppen E-handelslogistik sætter derfor fokus på selve vareflowet i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer kan mødes og fokusere på e-handelslogistikken som et fælles og professionelt omdrejningspunkt.

Formålet er således at samle e-handelsvirksomheder på tværs af brancher, således der skabes en platform for:

 • Vidensdeling
 • Kompetenceudvikling
 • Sparring
 • Knytte faglige og personlige kontakter
 • Forbedre konkurrencekraften

Diskussionerne og ikke mindst erfaringsdeling i gruppen baseres på temaer udvalgt med baggrund i deltagernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer. Temaerne kunne f.eks. være:

 • Distribution
 • Lagerstyring
 • Fjernlager
 • Varemodtagelse
 • Pluk og pak
 • Returvarer
 • Cross-border
 • IT platforme
 • Forsikring
 • Automatisk lager 
 • Terminaludstyr

Målgruppe

Gruppen er åben for alle som beskæftiger sig med e-handelsvirksomhed.

Netværket benytter ”give and get” princippet hvilket betyder, at deltagerne er parate til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede men naturligvis ikke konkurrerende.  

 

Kick-off møde

Vi planlægger et Kick-off møde i 4. kvartal af 2017. Alle kan deltage på kick-off mødet. Der er ingen forpligtelser, men kræver tilmelding.

Tidspunkt, sted og tilmelding annonceres senere på www.smartlog.nu

 For mere information

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få et udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte:

Jens Uggerhøj

tlf.: 40 95 11 10

mail:  ju@smartlog.nu

Ny teknologi hjælper logistik med hastighed i højsædet

I samarbejde med Ole Nielsen fra Logi Systems var det lykkedes SmartLog at invitere vores medlemmer med på tur til BESTSELLERs Logisics Centre North(LCN), lidt uden for Haderslev. BESTSELLER håndterer mange forskellige brands i modebranchen som fx Vero Moda, Jack & Jones og Pieces, hvoraf LCN har til rolle at servicere deres europæiske marked.

Netværk i bussenIMG_1034

Turen startede fra Aalborg onsdag formiddag i netværksbussen med kurs mod Haderslev. På turen var der derfor rigelig mulighed for en snak på kryds og tværs medlemmer imellem. På halvvejen nød vi en sandwich i det knap så milde forårsvejr, men humøret var højt og snakken fortsatte til destinationen i det sønderjyske hvor vi mødtes med de resterende, selvkørende medlemmer.

Hastighed i højsædet

Som en introduktion til besøget præsenterede logistikdirektør Ole Barkhold-Søndergaard fra BESTSELLER nogle af de processer som virksomheden gennemgår i forbindelse med Lager, tranport og generel logistik. Et gennemgående tema og en udfordring som BESTSELLER står overfor er den hastighed som branchen kræver i logistikken. Derfor har hastigheden og effektiviteten høj prioritering i planlægning og design af logistikken. Samtidig nævner BESTSELLER også at produkter i modebranchen har fysisk lette og solide egenskaber til logistisk håndtering, som flere processer på centeret også bærer præg af. BESTSELLERs logistik center er samtidigt ret nyt og selv efter kun 5 års drift har de allerede fundet mange muligheder for optimering.

Medlemmer imponeret af teknologien bag

IMG_1054Som en del af besøget viste Ole fra BESTSELLER rundt på Centeret, der kan håndtere 60.000 indgående og udgående kartoner pr. dag. Centeret kerne er et kilometerlangt tilt-tray bånd der kan håndtere 11.000 brutto bakker i timen. Dertil hører et højlager med 39 automatiske kraner og plads til 930.000 kartoner. Selvom højlageret ikke var et nyt syn for medlemmerne, var de dog imponerede over hvordan systemet havde effektiviseret teknologien til større kapacitet. Samtidig afviger BESTSELLER fra plukning på traditionel vis og ofte kan en karton blive plukket før den når til lageret.

Af respons fra medlemmerne har de været yderst tilfredse med besøget og de netværksmuligheder som busturen muliggjorde og mente at det i det hele taget var den lange tur værd.

Hos team SmartLog ønsker vi at give en stor tak til Ole Barkholt-Søndergaard fra BESTSELLER for præsentation og rundvisning, samt Ole Nielsen fra Logi Systems for kontakten til BESTSELLER.

IMG_1076

Medlemsinterview med Christian Alstrup Borregaard fra Coloplast

SmartLog og Coloplast arrangerede i fællesskab et arrangement den 30. marts hos Coloplast i Thisted. Coloplast er på en rejse, hvor de går fra volumen-produktion til projektorienteret produktion, og det betyder omlægning i produktionen. Denne udfordrende og spændende transformation trak hele 20 mand til Thisted.

Omlægningen indebærer blandt andet, at maskinbygningsfunktionen ikke længere skal være en intern kompetence. Selvom det har generet en myte om lukning, er det langt fra tilfældet – tværtimod er den strategiske beslutning med til at sikre Thisted sitet i fremtiden, fortæller Logistic Team Manager, Christian Alstrup Borregaard. I et kort interview fortæller Christian her om, hvordan han har oplevet forløbet og udbyttet af dagen. 

Interview

Profilbillede af Christian

Christian Alstrup Borregaard har siden juni 2015 været hos Coloplast i Thisted; først som Production Planner og fra juni 2016 som Logistik Team Manager. Tidligere har han arbejdet som Logistics Engineer hos Grundfos i Aarhus.

Hvad ligger til grund for, at du er medlem af SmartLog?
Jeg forventer, at SmartLog-medlemskabet kan give mig inspiration til måden at løse udfordringer på i ens eget virke, men også at det er en måde at være up to date på, hvad der rører på sig inden for innovation på logistikområderne.

Hvad var dine forventninger til arrangementet?
Mit håb for arrangementet var, at der var et udbytte begge veje, så folk følte, de gik hjem med en brugbar oplevelse, og at jeg blev udfordret på min tankegang og prioriteter for fremtiden.

Hvordan levede eftermiddagen op til dine forventninger?
Jeg var enormt spændt på deltagerantallet, da vi ikke ligger placeret centralt i Nordjylland, så det var enormt positivt med det store fremmøde. Samtidig var det en god, spørgelysten gruppe, hvilket gjorde, at man både blev udfordret, men også fik muligheden for at komme lidt dybere ind i nogle af emnerne og dermed blev det også mere interessant.

Hvordan vurderer du overordnet værdien af arrangementet i forhold til netværk, viden og samarbejder?
Der er en stor værdi i blot at sætte sig ned og reflektere over den hverdag man går i – så alene forberedelsen til dagen har givet meget. 

Lavede du nogle konkrete aftaler med nogen på dagen?
Jeg har mindst to konkrete aftaler med fra dagen, som jeg glæder mig til at følge op på.

 

Henrik Lykke Straarup

Henrik Straarup har været projektleder i Smartlog siden juli 2016. Henrik er logistikuddannet i forsvaret og har haft adskillige chefposter i logistiske virksomheder.

   Supplerende spørgsmål til projektleder i SmartLog, Henrik Straarup
   Hvordan har du oplevet forløbet med at arrangere dagen i Thisted sammen med Christian? 
   Planlægningsforløbet er gået fremragende. Christian har været meget seriøs, kompetent og særdeles velforberedt og              motiveret. Christian har straks taget ejerskab for arrangementet og har derved også taget/anvendt muligheden for at            åbne sin virksomhed og få alle de værdiskabende elementer, der ligger i at gøre dette.

   Hvorfor er det vigtigt for SmartLog at være med til at facilitere den type aktiviteter? 
   SmartLog har en klar interesse i at facilitere dette, således der skabes mulighed for værdiskabende aktiviteter: Netværk,        vidensdeling, samarbejder, partnerskaber og ikke mindst, udvikling af smartere logistik.

 

 

Tak til Christian Alstrup Borregaard for et rigtig godt arrangement og for et professionelt og nærværende værtskab. Vi glæder os til at følge med i den spændende udvikling der foregår på Coloplasts Thisted site. 

Coloplast i Thisted er nyt medlem af SmartLog

Velkommen til det seneste medlem af SmartLog 

I team SmartLog er vi glade for at kunne byde velkommen til Coloplast. For at lære Coloplast bedre at kende har deres Logistics Team Manager, Christian Alstrup Borregaard tilbudt at være vært for det kommende virksomhedsbesøg i SmartLog-regi. Derfor glæder vi os til at skabe rammerne for, at vores medlemmer får lejlighed til at møde Christian og Coloplast den 30. marts i Thisted. Program og yderlig information følger i uge 10. 

 

CPlogo_Gray_RGB_300“Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med yderst private og personlige lidelser. Ved at arbejde tæt sammen med brugerne af vores produkter udvikler vi løsninger, der opfylder deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder er inden for stomi, kontinens, hud- og sårbehandling samt urologi. Vi er en global virksomhed med mere end 10.000 ansatte. 

 

Medlems-interview

member_of_smartlogMød SmartLog-medlem Ulrik Gavlshøj Petersen fra Logimatic

Som en del af team SmartLog mødte jeg Ulrik Gavlshøj Petersen til et arrangement på Vraa Dampvaskeri. Supply Chain Manager Morten Lohff Routhe var vært og viste os rundt i produktionen, og han delte gavmildt ud af sine erfaringer med at implementere ny teknologi i virksomheden. Arrangementet fungerede samtidig som kickoff-møde for SmartLogs nye fokusgruppe: produktionslogistik

I SmartLog er vi interesserede i at facilitere de bedste arrangementer for vores medlemmer, og derfor fangede jeg Ulrik til en snak om både arrangementet og om SmartLog-klyngen generelt.

Interview

Hvad var dine forventninger til arrangementet?
-At lære Morten og Vraa Dampvaskeri som virksomhed bedre at kende. Samtidig ville jeg selvfølgelig også gerne møde de øvrige deltagere og høre om deres forventninger til et netværk.

Hvad var din oplevelse?
-Rigtig god. Der var virkelig gjort noget ud af at give os en indgående præsentation af flowet, og hvordan det var udviklet.

Hvad gjorde størst indtryk?
-At man har været i stand til at skabe et så fint fungerende flow med en kombination af manuelle og automatiserede arbejdsgange.

Var der noget, du savnede?
-Måske lidt mere tid til at arbejde sammen i gruppen efter rundvisningen. Men der var god mulighed for at starte dialog op med de andre deltagere i løbet af rundvisningen, så det var ikke noget problem.

Blev du inspireret af oplægget og rundvisningen i forhold til din egen virksomhed?
-Ja, det er altid inspirerende at opleve virksomheder, der med succes, har automatiseret og digitaliseret deres arbejdsgange. Jeg så også områder, hvor vi kan gøre en forskel og dermed bidrage til deres fortsatte forretningsudvikling.

Hvad er grunden til, at du er med i SmartLog?
-Vi ser et stort potentiale i at samarbejde med andre, som har overlappende kompetencer. Logimatic bidrager i flere sammenhænge til videndeling, og vi ser dette forum som værdifuldt for alle deltagende parter.

Hvad er dine ønsker for klyngens fremtid?
-Det er at være med til at skabe et forum, der bliver anerkendt for at kunne skabe innovation, og hvor virksomheder med behovet kan hente kvalificeret sparring.

Om Ulrik og Logimatic

PersonliPortræt_UPE_jan2017_sorthvidg Profil
Ulrik har siden september 2016 arbejdet hos Logimatic som Business Development Manager. Hans primære opgaver består i at opbygge nye kunderelationer fortrinsvis i de nordiske lande samt at udvikle konsulentforretningen af Logimatics aktiviteter på logistikoptimering. Gennem sin karriere har Ulrik arbejdet med forretningsudvikling med afsæt i strategi, teknologi og mennesker.

Logimatic_logo_CMYK_web_ UlrikLogimatic er en IT- og konsulentvirksomhed med 90 medarbejdere, som fokuserer på at øge deres kunders konkurrenceevne. Det sker gennem projekter med optimering af logistikprocesser og ved implementering af teknologi til digitalisering og automatisering. De har i samarbejde med deres kunder udviklet softwareløsningen LOGIA. Den anvendes internationalt på tværs af brancher til effektiv lagerstyring, automationsstyring, produktionslogistik og distributionsstyring.

Logimatic har været med i SmartLog, siden klyngen tog sit første åndedrag og deltager blandt andet i fokusgruppen: Produktionslogistik. Desuden sidder Logimatic med i SmartLogs Advisory Board.

Stort tak til Ulrik for at gøre os klogere på Logimatic og for at  dele sine erfaringer med at være medlem af SmartLog. Vi glæder os til at se alle vores medlemmer igen til mere videndeling, kvalificeret sparring og innovativt samarbejde.

 

Af Mona Fladstrand Sørensen
Kommunikationskonsulent i SmartLog

SmartLog-medlemmer på videns-ekspedition i Vrå

Hvordan er det gået til, at et lokalt vaskeri har udviklet sig til en konkurrencedygtig servicevirksomhed?
Det var medlemmer af SmartLog i Vrå for at finde ud af.

Smart logistik er afgørende i fremtiden 
For tre år siden etablerede Vraa Dampvaskeri en ny Supply Chain-funktion med henblik på at skabe helhedsorienterede løsninger for aktiviteterne i forsyningskæden omfattende produktion og distribution. I stedet for at se arbejdsprocesserne adskilt gav det bedre mening og mere værdi at se dem som en helhed. Det har givet anledning til at optimere flere arbejdsprocesser og øge serviceniveauet for slutbrugeren.

 
”Vi har altid været villige til at investere i ny teknologi, og vi lever op til det, der er in i tiden”.

Vraa Dampvaskeri oplægdan lyder forklaringen på succesen fra Supply Chain Manager hos Vraa Dampvaskeri, Morten Lohff Routhe. I sit oplæg lægger Morten vægt på, at RFID-tagging har gjort det muligt at tilfredsstille deres kunders stigende behov for en individualiseret service. Rundt om det aflange bord nikker logistik- og produktionsfolk og tilkendegiver, at smart logistik og teknologi kommer til at spille en endnu større rolle i fremtiden.

 

En lille ny
En gummi-strimmel på ca. 1 x 4 cm. bliver sendt rundt om bordet. Den er konstrueret til at modstå slid fra hundredevis af vaske ved høj temperatur, og den leverer identifikationsoplysninger på det enkelte stykke tøj.

Ny type chip i brug: Vraa Dampvaskeri er godt i gang med implementeringen af en UHF-chip. Denne UHF-chip skal løfte serviceniveauet yderligere for slutbrugeren og bidrage til både kvalitetssikring og tidsbesparelse. Forskellen mellem den gamle chip og UHF-tagging ligger kort fortalt i, at du med UHF-tagging bliver i stand til at multiscanne på meget længere afstand. Det reducerer fejl i forsyningskæde-aktiviteterne, og gør det muligt at håndtere mange emner på én gang. Med 25 ton vasketøj til håndtering og distribuering om dagen er fordelene til at få øje på.

 

På med kitlerneVraa Dampvaskeri hvide kitler
Vi bevæger os ud i produktionen og får syn for sagen. Skjorter suser selvsikkert hen over hovederne på os, robotter sorterer håndklæder og maskiner bundter tøj. Nysgerrigheden er stor, og spørgsmål om sortering og håndteringen af tøjet bliver løbende stillet til Morten. Snakken går mellem medlemmerne, når vi bevæger os videre gennem produktionen, og på den måde bliver der lejlighed til at lære hinanden lidt bedre at kende.

Produktionslogistik – hvordan skal fokusgruppen fokusere?
Ud over at være et inspirationsbesøg var arrangementer et kickoff-møde for en ny fokusgruppe; produktionslogistik. Interesseområderne blandt de fremmødte var:
• programmering
• RFID-optimering inden for produktion og logistik
• produktionsplanlægning
• produktionsstyringssystemer
• hospitalslogistik,
• automation/robotter
• undervisning i logistik
• forretningsudvikling i sammenhæng med logistik
• intern og ekstern logistik

Evalueringen af arrangementet fik en score på 4,5 ud af fem, og der var stor generel tilfredshed med arrangementet. Det blev forslået, at fokusgruppen arbejder med temaer i en tidbestemt periode for på den måde at sikre konstant relevans og aktualitet.

Team SmartLog siger mange tak til Morten og Vraa Dampvaskeri for værtsskab og til medlemmerne for deltagelse og gode, brugbare input til gruppens tematisering.