Bliv-Medlem-netvaerk

ET STORT NETVÆRK

Smartlog har medlemsvirksomheder, på tværs af mange forskellige brancher. Netværkets diversitet giver rig mulighed for sparring, inspiration og udveksling af erfaringer inden for både interne og eksterne logistikløsninger.

Bliv-Medlem-deling

ET FORUM FOR VIDENSDELING

SmartLog’s formål er at bygge bro mellem vores engagerede medlemmer. Vi faciliterer et udbytterigt forum, hvis eneste formål er at skabe forbindelser mellem viden og dialog mellem vores medlemmer.

Bliv-Medlem-bog

EVENTS OG ARRANGEMENTER

Vi afholder flere gange årligt erfa-møder, netværksarrangementer, foredrag virksomhedsbesøg osv.

Bliv-Medlem-mekanismer

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF FAGOMRÅDER

Vores medlemmer driver virksomhed inden for mange forskellige fagområder. Det giver mulighed for at modtage input ”udenfor boksen” og derigennem udvikle nye innovative løsninger og ideer.

Bliv-Medlem-logistikkensdag

LOGISTIKKENS DAG

Vi afholder hvert år Logistikkens Dag i Aalborg Kongres og Kultur Center. Her samler vi flere hundrede mennesker omkring faglige oplæg og fælles faglige interesser.

Bliv-Medlem-fordel

MEDLEMSKONTINGENT

Bliv medlem
Dit medlemsbidrag er med til at sikre varierede og specialiserede tilbud for vores medlemmer.

Medlemskabet er knyttet op på virksomheden, og flere personer fra samme medlemsvirksomhed må derfor gerne deltage i aktiviteterne.  Desuden er det muligt at have et personligt medlemsskab.

 

Medlemskontingent
Årskontingentet afhænger af antal medarbejdere i din virksomhed.

Antal medarbejdere                               Årskontingent
1-5                                                                       kr. 2.500
6-24                                                                    kr. 5.000
25-49                                                                  kr. 7.250
50+                                                                      kr. 9.500

Andre medlemsformer

Uddannelsesinstitutioner                              kr. 5.000

Personligt medlemskab                                 kr. 2.500

 

Bliv-Medlem-pen-ikoner

TILMELD DIN VIRKSOMHED

Kontakt netværksfacilitator Jens Uggerhøj 
Tlf. +45 40 95 11 10
E-mail: ju@smartlog.nu

 

SmartLog er Danmarks førende netværk inden for smarte og intelligente logistikløsninger – et forum for vidensdeling og vidensudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner.
Formålet er at etablere et erfa-netværk hvor de nordjyske kompetencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med det mål at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. 

SKRIV EN BESKED