Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev. Modtag seneste nyt om arrangementer, logistik og meget andet.

Category Archives: Nyheder

DIGITAL VÆKST – Fra Buzzword til Business

Et nyt år har taget sin begyndelse og forude venter stadigt flere digitale muligheder og faldgruber. Onsdag d. 31. januar 2018 giver vi dig dog muligheden for at blive klogere på, hvordan du udnytter din virksomheds potentiale, så du kan blive blandt morgendagens digitale vindere!

Business Region North Denmark slår dørene op til tredje og sidste konference i rækken DIGITAL VÆKST – Fra Buzzword til Business, hvor oplægsholdere vil opdatere dig på blandt andet digitalisering og det store vækstpotentiale i erhvervslivet i Nordjylland. Konferencen afholdes denne gang i Messecenter Vesthimmerland i Aars, og DU er inviteret. Du kan læse mere om arrangementet og de spændende oplæg her.

På konferencen vil du udover de spændende oplæg, få muligheden for at møde og netværke med andre virksomheder, folk fra andre klynger og andre aktører, som kan hjælpe dig med sparring og input i forhold til fremtidens digitale muligheder og udfordringer, samt hvordan dette på bedst vis kan integreres i netop din virksomhed.

Hvis konferencen lyder som noget for dig og din virksomhed, kan du gratis tilmelde dig her.
Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 30. januar 2018.

FOKUSGRUPPEN LOGISTISK LEDERNETVÆRK ER NU KICKSTARTET

Fredag den 3. november 2017 mødtes fokusgruppen på Novo Nordisk i Hjørring. Fabrikken i Hjørring står for al produktion af nåle til Novo Nordisk insulinpenne. Det var første møde, og der var stor opbakning og mange gode folk fra en række spændende virksomheder, herunder Novo Nordisk, IKEA Group A/S, GomSpace A/S, Claus Sørensen A/S, PostNord Danmark, MAN Diesel & Turbo og Aalborg Universitet.

FOKUSGRUPPEN

Logistisk ledelse sættes på dagsordenen i et forum, hvor funktioner og personer mødes og fokusere på ledelse som et fælles omdrejningspunkt. Fokusgruppen har til formål at give sine deltagere mulighed for at:

 • Udvide sit lederperspektiv
 • Løfte sine logistiske ledelseskompetencer
 • Skabe værdifulde relationer

Der er etableret en styregruppe, som er ansvarlig for gruppens målsætning, sammensætning og tilhørende aktivitetsplan under hensynstagen til konkurrencemæssige forhold.

FORMÅLET MED KICK-OFF-MØDET

Målet med kick-off-mødet var i fællesskab at etablere rammerne for fokusgruppens kommende møder med henblik på oplagte emner/diskussioner og praktikken omkring fokusgruppen. Der var enighed i gruppen om at bruge netværket til at søge ny viden, erfaringsudveksling og ikke mindst inddragelse samt diskussion omkring ny teknologimuligheder. 

Niels-Kristian Østergaard, der var vært for 1. møde, havde udarbejdet en problemstilling, der dannede rammen for eftermiddagen. Der blev udvekslet erfaringer og forslag til optimering af processer med henblik på den givne problemstilling. Det var et effektivt, godt og udbytterigt første møde, hvor der var tid til at gruppediskussioner og netværke blandt deltagerne.

SMART CITIES I H2020

De nye arbejdsprogrammer under Horizon2020, der i perioden 2014-2020 samlet allokerer mere end 70 milliarder € til forskning, udvikling og demonstration, er netop offentliggjort. SmartLog er sammen med de to nordjyske klynger: House of Energy og Infinit er gået sammen om at arrangere et informationsmøde om mulighederne for at søge EU-støttemidler til projekter via Horizon2020 programmerne. Dagen vil have et særligt fokus på mulighederne for at arbejde på tværs af flere sektorer indenfor Smart Cities og Smart Energy området.

Informationsmødet finder sted torsdag den 30. november 2017 kl. 9.30 – 14.00. 

NOVI Forskerpark– Auditoriet, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Det er gratis at deltage.

 

Program for dagen:

09.30 – 10.00 Kaffe og registrering

10.00 – 10.30 Introduktion til Smart Cities i H2020 Christian Holstein, NCP for IKT – Eurocenter

10.30 – 11.15 Praktiske erfaringer med Smart City og Smart Energy koncepter:

 • Bo Klingby Christensen – PostNord
 • Anders N. Andersen – EMD International
 • Henrik Lund Stærmose – Neogrid Technologies

11:15 – 12:00 Muligheder i H2020 arbejdsprogrammerne Søren Bjerregård Pedersen, udviklingschef – NordDanmarks EU-Kontor H2020, SMV, Fast Track to Innovation og Eurostars

12:00 – 14:00 Frokost og netværksmuligheder

Under og efter frokosten vil der være mulighed for at mødes med repræsentanter fra arrangørerne, som efter en kort introduktion til hver deres klyngeområde, vil være behjælpelige med yderligere informationer omkring tilskudsprogrammerne, konsortiedannelse og ansøgningsprocessen.

Klik her for tilmelding

 

LAGERLOGISTIK NORD FOKUSGRUPPE ER NU KICK-STARTET

By | Nyheder | No Comments

Den 27. september blev fokusgruppen LagerLogistik Nord skudt i gang ved et kick off-møde hos Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S i Hirtshals i naturskønne omgivelser. Til mødet var der allerede stor opbakning og mange gode folk fra en række spændende virksomheder, herunder Fjordline, Blue Water, Colorline, Claus Sørensen A/S, Brdr. Schlie , Vendelbo Spedition, ShapeIT, Aalborg Universitet, Hjørring ErhvervsCenter og Roblon deltog på mødet. Virksomheder, der kan se fordelene i sammen at få belyst de lagerlogistiske udfordringer, som de hver især står overfor.

IMG_1179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusgruppen

Gruppens fokus er at sætte lagerlogistik på dagsordenen. Hvilke muligheder er der for at optimere lager og logistik? Deltagerne i LagerLogistik Nord er parate til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede. Temaerne i gruppen baseres på deltagernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer i forhold til at få sparring omkring eventuelle problematikker.

Formålet med kick off-mødet

Jesper Vandsted fra Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S gav et indblik i virksomhedens historie samt deres vej til succes.
Målet med kick off-mødet var i fællesskab at etablere rammerne for fokusgruppens kommende møder med henblik på oplagte emner/diskussioner og praktikken omkring fokusgruppen.

  IMG_0006

 

Det var en yderst effektiv og produktiv eftermiddag, hvor der både var tid til gruppediskussioner og til at netværke. I løbet af mødet fandt deltagerne frem til flere konkrete emner, der kan danne ramme for de fremtidige møder og nye tiltag, når deltagerne besøger hinandens virksomheder. Der var enighed i gruppen om at bruge netværket til at søge ny viden, erfaringsudveksling og ikke mindst inddragelse af samt diskussion omkring nye teknologimuligheder. 

IMG_1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde i LagerLogistik Nord bliver d. 10. januar hos Blue Water Shipping. Er du interesseret i at deltage i fokusgruppen foregår det via Netværksfacilitator Jens Uggerhøj, tlf. +45 4095 1110 eller mail: ju@smartlog.nu

Du kan læse mere om LagerLogistik Nord-fokusgruppen her.

KICK OFF MØDE I LOGISTISK LEDERNETVÆRK

Novo Nordisk er vært for 1. møde i fokusgruppen Logistisk LederNetværk. Kick-off-mødet finder sted fredag den 3. november 2017 kl. 13.00-16.00.

Fokusgruppen sætter logistisk ledelse på dagsordenen i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer kan mødes og fokusere på ledelse som et fælles og professionelt omdrejningspunkt. Fokus er på lederens professionelle virke med mulighed for at udvide sit lederperspektiv og skabe værdifulde relationer.

HVEM ER MÅLGRUPPEN? 

Gruppen er for alle ledere, der beskæftiger sig med logistiske løsninger. Som deltager skal du være parat til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede i netværket, men naturligvis ikke konkurrerende. Logistisk LederNetværk er for dig, hvis du kan sige ja til nedenstående punkter:

 • Er du mellemleder i dit daglige virke?
 • Har du logistik og ledelse som fagligt omdrejningspunkt?
 • Kan du se værdien i et geografisk, attraktivt netværk?
 • Kan du bruge inspiration fra andre interessante virksomheder/funktioner og personer?
 • Er du interesseret i at bidrage med din viden og dine erfaringer inden for relevante logistiske og ledelsesmæssige emner?

Alle kan deltage på kick-off-mødet. Der er ingen forpligtelser, men det kræver tilmelding.

For tilmelding og mere information kontakt venligst Jens Uggerhøj, tlf.: 4095 1110 eller på mail: ju@smartlog.nu

 

 

NY FOKUSGRUPPE: E-HANDELSLOGISTIK

En succesfuld e-handelsbutik får hurtigt visse udfordringer omkring lager- og logistikfunktionen. Logistik og lager bærer ansvaret for de største kapitalbindere og omkostninger i mange e-handelsvirksomheder.

Cardboard Box with E-Shop Slogan on Hand Truck White Background.

Det giver derfor god mening at sætte fokus på mulighederne for at optimere lageret og logistikken.

Fokusgruppen E-handelslogistik sætter derfor fokus på selve vareflowet i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer kan mødes og fokusere på e-handelslogistikken som et fælles og professionelt omdrejningspunkt.

Formålet er således at samle e-handelsvirksomheder på tværs af brancher, således der skabes en platform for:

 • Vidensdeling
 • Kompetenceudvikling
 • Sparring
 • Etablering af faglige og personlige kontakter
 • Forbedring af konkurrencekraften

Diskussionerne og ikke mindst erfaringsdelingen i gruppen baseres på temaer udvalgt med baggrund i deltagernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer. Temaerne kunne f.eks. være:

 • Distribution
 • Lagerstyring
 • Fjernlager
 • Varemodtagelse
 • Pluk og pak
 • Returvarer
 • Cross-border
 • IT-platforme
 • Forsikring
 • Automatisk lager 
 • Terminaludstyr

Målgruppe

Gruppen er åben for alle, som beskæftiger sig med e-handelsvirksomhed.

Netværket benytter ”give and get”-princippet, hvilket betyder, at deltagerne er parate til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede, men naturligvis ikke konkurrerende.  

 

Kick-off møde

Vi planlægger et Kick-off møde i 4. kvartal af 2017. Alle kan deltage på kick-off mødet. Der er ingen forpligtelser, men kræver tilmelding.

Tidspunkt, sted og tilmelding annonceres senere på www.smartlog.nu

 For mere information

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte:

Jens Uggerhøj (tlf.: 40 95 11 10 eller mail:  ju@smartlog.nu)

Ny teknologi hjælper logistik med hastighed i højsædet

I samarbejde med Ole Nielsen fra Logi Systems lykkedes det SmartLog at invitere vores medlemmer med på tur til BESTSELLERs Logisics Centre North(LCN), lidt uden for Haderslev. BESTSELLER håndterer mange forskellige brands i modebranchen som fx Vero Moda, Jack & Jones og Pieces, hvoraf LCN har til rolle at servicere deres europæiske marked.

Netværk i bussenIMG_1034

Turen startede fra Aalborg onsdag formiddag i netværksbussen med kurs mod Haderslev. På turen var der derfor rigelig mulighed for en snak på kryds og tværs medlemmer imellem. På halvvejen nød vi en sandwich i det knap så milde forårsvejr, men humøret var højt og snakken fortsatte til destinationen i det sønderjyske, hvor vi mødtes med de resterende, selvkørende medlemmer.

Hastighed i højsædet

Som en introduktion til besøget præsenterede logistikdirektør Ole Barkhold-Søndergaard fra BESTSELLER nogle af de processer, som virksomheden gennemgår i forbindelse med lager, transport og generel logistik. Et gennemgående tema og en udfordring, som BESTSELLER står overfor, er den hastighed, som branchen kræver i logistikken. Derfor har hastigheden og effektiviteten høj prioritering i planlægning og design af logistikken. Samtidig nævner BESTSELLER også, at produkter i modebranchen har fysisk lette og solide egenskaber til logistisk håndtering, som flere processer på Centeret også bærer præg af. BESTSELLERs logistik center er samtidigt ret nyt og selv efter kun 5 års drift har de allerede fundet mange muligheder for optimering.

Medlemmer imponeret af teknologien bag

IMG_1054Som en del af besøget viste Ole fra BESTSELLER rundt på Centeret, der kan håndtere 60.000 indgående og udgående kartoner pr. dag. Centeret kerne er et kilometerlangt tilt-tray bånd, der kan håndtere 11.000 brutto bakker i timen. Dertil hører et højlager med 39 automatiske kraner og plads til 930.000 kartoner. Selvom højlageret ikke var et nyt syn for medlemmerne, var de dog imponerede over, hvordan systemet havde effektiviseret teknologien til større kapacitet. Samtidig afviger BESTSELLER fra plukning på traditionel vis og ofte kan en karton blive plukket, før den når til lageret.

Af respons fra medlemmerne har de været yderst tilfredse med besøget og de netværksmuligheder som busturen muliggjorde. Medlemmerne mente i det hele taget, at det var den lange tur værd.

Hos team SmartLog ønsker vi at give en stor tak til Ole Barkholt-Søndergaard fra BESTSELLER for præsentation og rundvisning, samt Ole Nielsen fra Logi Systems for kontakten til BESTSELLER.

IMG_1076

Medlemsinterview med Christian Alstrup Borregaard fra Coloplast

SmartLog og Coloplast arrangerede i fællesskab et arrangement den 30. marts hos Coloplast i Thisted. Coloplast er på en rejse, hvor de går fra volumen-produktion til projektorienteret produktion, og det betyder omlægning i produktionen. Denne udfordrende og spændende transformation trak hele 20 mand til Thisted.

Omlægningen indebærer blandt andet, at maskinbygningsfunktionen ikke længere skal være en intern kompetence. Selvom det har genereret en myte om lukning, er det langt fra tilfældet – tværtimod er den strategiske beslutning med til at sikre Thisted sitet i fremtiden, fortæller Logistic Team Manager, Christian Alstrup Borregaard. I et kort interview fortæller Christian her om, hvordan han har oplevet forløbet og udbyttet af dagen. 

Interview

Profilbillede af Christian

Christian Alstrup Borregaard har siden juni 2015 været hos Coloplast i Thisted; først som Production Planner og fra juni 2016 som Logistik Team Manager. Tidligere har han arbejdet som Logistics Engineer hos Grundfos i Aarhus.

Hvad ligger til grund for, at du er medlem af SmartLog?
Jeg forventer, at SmartLog-medlemskabet kan give mig inspiration til måden at løse udfordringer på i ens eget virke, men også at det er en måde at være up to date på, hvad der rører på sig inden for innovation på logistikområderne.

Hvad var dine forventninger til arrangementet?
Mit håb for arrangementet var, at der var et udbytte begge veje, så folk følte, de gik hjem med en brugbar oplevelse, og at jeg blev udfordret på min tankegang og prioriteringer for fremtiden.

Hvordan levede eftermiddagen op til dine forventninger?
Jeg var enormt spændt på deltagerantallet, da vi ikke ligger placeret centralt i Nordjylland, så det var enormt positivt med det store fremmøde. Samtidig var det en god, spørgelysten gruppe, hvilket gjorde, at man både blev udfordret, men også fik muligheden for at komme lidt dybere ind i nogle af emnerne og dermed blev det også mere interessant.

Hvordan vurderer du overordnet værdien af arrangementet i forhold til netværk, viden og samarbejder?
Der er en stor værdi i blot at sætte sig ned og reflektere over den hverdag, man går i – så alene forberedelsen til dagen har givet meget. 

Lavede du nogle konkrete aftaler med nogen på dagen?
Jeg har mindst to konkrete aftaler med fra dagen, som jeg glæder mig til at følge op på.

 

Henrik Lykke Straarup

Henrik Straarup har været projektleder i SmartLog siden juli 2016. Henrik er logistikuddannet i forsvaret og har haft adskillige chefposter i logistiske virksomheder.

   Supplerende spørgsmål til projektleder i SmartLog, Henrik Straarup
   Hvordan har du oplevet forløbet med at arrangere dagen i Thisted sammen med Christian? 
   Planlægningsforløbet er gået fremragende. Christian har været meget seriøs, kompetent og særdeles velforberedt og motiveret. Christian har straks taget ejerskab for arrangementet og har derved også taget/anvendt muligheden for at åbne sin virksomhed og få alle de værdiskabende elementer, der ligger i at gøre dette.

   Hvorfor er det vigtigt for SmartLog at være med til at facilitere den type aktiviteter? 
   SmartLog har en klar interesse i at facilitere dette, således der skabes mulighed for værdiskabende aktiviteter: Netværk, vidensdeling, samarbejder, partnerskaber og ikke mindst, udvikling af smartere logistik.

 

 

Tak til Christian Alstrup Borregaard for et rigtig godt arrangement og for et professionelt og nærværende værtskab. Vi glæder os til at følge med i den spændende udvikling, der foregår på Coloplasts Thisted site. 

Coloplast i Thisted er nyt medlem af SmartLog

Velkommen til det seneste medlem af SmartLog 

I team SmartLog er vi glade for at kunne byde velkommen til Coloplast. For at lære Coloplast bedre at kende har deres Logistics Team Manager, Christian Alstrup Borregaard tilbudt at være vært for det kommende virksomhedsbesøg i SmartLog-regi. Derfor glæder vi os til at skabe rammerne for, at vores medlemmer får lejlighed til at møde Christian og Coloplast den 30. marts i Thisted. Program og yderlig information følger i uge 10. 

 

CPlogo_Gray_RGB_300“Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med yderst private og personlige lidelser. Ved at arbejde tæt sammen med brugerne af vores produkter udvikler vi løsninger, der opfylder deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder er inden for stomi, kontinens, hud- og sårbehandling samt urologi. Vi er en global virksomhed med mere end 10.000 ansatte. 

 

GODSTRANSPORTGRUPPEN ER NU KICK-STARTET

Den 25. august blev godstransportgruppen skudt i gang, ved et kick-off møde på Aalborg Havn med fokus på fremtidens transport og logistikløsninger. Der er allerede nu stor opbakning til gruppen fra en række af virksomheder, herunder Blue Water Shipping, Danske Fragtmænd, Trænregimentet, Fjord Line Danmark m.fl.

Deltagerne blev af Poul Bruun, direktør for ILT Innovation taget med en tur ud i fremtiden, blandt andet for at se på intelligente løsninger inden for godstransport. Andre steder i verdenen tester de allerede forskellige former for intelligent transport både med droner, distributionstubes mv. Ikke længere væk end Tyskland, tester de på nuværende tidspunkt selvkørende lastbiler på deres motorveje, uden chauffører.

Kick-off mødet bød også velkommen til Stig Kirkegaard Jensen, Maersk Line som kom for at præsentere nyheden at Maersk Line begynder at anløbe Aalborg. Maersk Line har flere gange overvejet Aalborg, men først nu er der et solidt grundlag for at lave forretning i via Aalborg. Stig Kirkegaard Jensen fortalte at de vil benytte X-press Feeders, som i dag har fedderruten Aalborg, Rotterdam og Göteborg.

Næste møde i Godstransportgruppen bliver 1. november hos Blue Water Shipping, hvor emnet bliver veterinære udfordringer- Alle er velkommen til at deltage og tilmelding foregår Netværksfacilitator Jens Uggerhøj – ju@smartlog.nu

 Du kan læse mere om godstransportgruppen her.