OPTIMÉR GODSTRANSPORTEN OG SKAB RESULTATER!

 

FOKUSGRUPPENS FORMÅL

Effektiv godstransport spiller i dag en væsentlig rolle for mange virksomheder. Mange forskellige logistikaktører er blandet ind i håndtering af godset fra producent til forbruger. Ikke mindst den nordjyske godsinfrastruktur spiller i dag en central rolle for mange virksomheder. Skal konkurrencekraften i regionen forbedres, er det nødvendigt, at fremtidens infrastruktur og brugerne bliver endnu “smartere”.

Fokusgruppens formål er at samle disse aktører på tværs brancher, således der skabes en platform for: 

 • Vidensdeling
 • Kompetenceudvikling
 • Sparring
 • Etablering af faglige og personlige kontakter
 • Forbedring af konkurrencekraften
 • Fremme af samarbejde mellem virksomhederne

Diskussionerne i gruppen baseres på temaer udvalgt med baggrund i deltagernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer. Temaerne kunne f.eks. være:

 • Farligt gods / ADR
 • Miljø
 • Tracking
 • Sikkerhed
 • Dyretransport
 • Flådestyring
 • Fødevarer
 • Specialgods
 • Veterinær
 • Told
 • Forsikring
 • Arbejdskraft

MÅLGRUPPE

Det er målet at sammensætte en gruppe af profiler fra virksomheder, som har fokus på optimering af godstransport, herunder shipping, vognmænd, lagerhoteller, havne, terminaloperatører, rederier, servicevirksomheder, distributionscentre m.fl.

Deltag i denne SmartLog-gruppe, hvis du ønsker at få overblik over mulighederne for optimering af godstransport via en erfaringsudveksling og sparring med andre virksomheder og domæneeksperter. Du vil få overblik over forskellige løsninger på din virksomheds udfordringer samt erfare, hvordan andre har løst tilsvarende problemstillinger og hvad, de har opnået. I den udstrækning deltagerne finder det relevant, etableres kontakt med virksomheder, der har indført de nyeste teknologier på området med henblik på at høre, hvilke erfaringer og fordele de har opnået.

FOR MERE INFORMATION OG TILMELDING

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte Jens Uggerhøj på tlf.: 4095 1110 eller mail: ju@smartlog.nu

Har du interesse i at blive medlem af gruppen, så send en mail til Jens Uggerhøj, ju@smartlog.nu – så får vi snakket om fordelene ved netop jeres medlemskab.