OPTIMÉR PRODUKTIONSLOGISTIKKEN OG SKAB RESULTATER!
 

FOKUSGRUPPENS FORMÅL

Effektiv produktionslogistik spiller i dag en væsentlig rolle for mange virksomheder. Mange forskellige aktører er blandet ind i håndteringen af vareflow gennem forskellige produktioner og ofte på forskellige lokationer.

Fokusgruppens formål er at samle disse aktører på tværs af brancher, således der skabes en platform for:

 • Vidensdeling
 • Kompetenceudvikling
 • Sparring
 • Etablering af faglige og personlige kontakter
 • Forbedring af konkurrencekraften
 • Fremme af samarbejde mellem virksomhederne

Diskussionerne i gruppen baseres på temaer udvalgt med baggrund i deltagernes ønsker, samt de virksomheder de repræsenterer. Temaerne kunne f.eks. være:

 • ERP
 • Miljø
 • Tracking
 • Sikkerhed
 • LEAN
 • WMS
 • Arbejdskraft

MÅLGRUPPE

Det er målet at sammensætte en gruppe af profiler fra produktionsvirksomheder, som har eller ønsker at have fokus på optimering af produktionslogistik.

Du skal deltage i denne SmartLog-gruppe, hvis du ønsker at få overblik over mulighederne for optimering af produktionslogistik via en erfaringsudveksling og sparring med andre virksomheder og domæneeksperter. Du vil få overblik over forskellige løsninger på din virksomheds udfordringer, samt erfare, hvordan andre har løst tilsvarende problemstillinger, og hvad de har opnået. I den udstrækning deltagerne finder det relevant, etableres kontakt med virksomheder, der har indført de nyeste teknologier på området med henblik på at høre, hvilke erfaringer og fordele, de har opnået.

Netværket benytter ”give and get”-princippet, hvilket betyder, at deltagerne er parate til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede i netværket.  

FOR MERE INFORMATION OG TILMELDING

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte netværkskoordinator Jens Uggerhøj på tlf. 4095 1110 eller ju@smartlog.nu

Har du interesse i at blive medlem af gruppen, så send en mail til Jens Uggerhøj, ju@smartlog.nu – så får vi snakket om fordelene ved jeres medlemskab.