STYRK DINE LOGISTISKE LEDELSESKOMPETENCER OG SKAB RESULTATER!

 

FOKUSGRUPPENS FORMÅL

Fokusgruppen sætter logistisk ledelse på dagsordenen i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer kan mødes og fokusere på ledelse som et fælles og professionelt omdrejningspunkt. Logistisk LederNetværk er en direkte vej til et forum, hvor fokus er på lederens professionelle virke, og hvor deltagerne får mulighed for at:

  • Udvide sit lederperspektiv
  • Løfte sine logistiske ledelseskompetencer
  • Skabe værdifulde relationer

Der gennemføres 4-6 møder om året. Fire møder bindes op på et dilemma-baseret virksomhedsbesøg og 2 møder fokuserer på et aktuelt, logistisk, ledelsesmæssigt fagområde og gennemføres som en temadag med input fra ekstern(e) fagperson/er. For at opnå disse målsætninger, vil den enkelte gruppe bestå af 10-15 deltagere. SmartLog er ansvarlig for at sikre drift og administration af gruppen, herunder Non-disclosure-agreement.
Der er etableret en styregruppe, som er ansvarlig for gruppens målsætning, sammensætning og tilhørende aktivitetsplan under hensynstagen til konkurrencemæssige forhold.

MÅLGRUPPE

Gruppen er for alle ledere, der beskæftiger sig med logistiske løsninger.

Netværket benytter give and get”-princippet, hvilket betyder, at deltagerne er parate til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede i netværket. Logistisk LederNetværk er for dig, der kan sige ja til nedenstående punkter:

  • Er du mellemleder i dit daglige virke?
  • Har du logistik og ledelse som fagligt omdrejningspunkt?
  • Kan du se værdien i et geografisk, attraktivt netværk?
  • Kan du bruge inspiration fra andre interessante virksomheder/funktioner og personer?
  • Er du interesseret i at bidrage med din viden og dine erfaringer inden for logistik og ledelse?

FOR MERE INFORMATION OG TILMELDING

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få et udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte Henrik Lykke Straarup på tlf.: 2520 0816 eller mail: hest@aalborg.dk – så kontakter vi jer om fordelene ved netop jeres medlemskab.