Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev. Modtag seneste nyt om arrangementer, logistik og meget andet.

DIGITAL VÆKST – Fra Buzzword til Business

Et nyt år har taget sin begyndelse og forude venter stadigt flere digitale muligheder og faldgruber. Onsdag d. 31. januar 2018 giver vi dig dog muligheden for at blive klogere på, hvordan du udnytter din virksomheds potentiale, så du kan blive blandt morgendagens digitale vindere!

Business Region North Denmark slår dørene op til tredje og sidste konference i rækken DIGITAL VÆKST – Fra Buzzword til Business, hvor oplægsholdere vil opdatere dig på blandt andet digitalisering og det store vækstpotentiale i erhvervslivet i Nordjylland. Konferencen afholdes denne gang i Messecenter Vesthimmerland i Aars, og DU er inviteret. Du kan læse mere om arrangementet og de spændende oplæg her.

På konferencen vil du udover de spændende oplæg, få muligheden for at møde og netværke med andre virksomheder, folk fra andre klynger og andre aktører, som kan hjælpe dig med sparring og input i forhold til fremtidens digitale muligheder og udfordringer, samt hvordan dette på bedst vis kan integreres i netop din virksomhed.

Hvis konferencen lyder som noget for dig og din virksomhed, kan du gratis tilmelde dig her.
Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 30. januar 2018.

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR!

Et nyt år er lige om hjørnet, og det er derfor naturligt at kigge tilbage på det forgangne år i SmartLog. Vi vil derfor gerne sige tak for et godt år. 2017 har på mange måder været et godt og begivenhedsrigt år i SmartLog. Året har budt på virksomhedsbesøg, VIP-arrangement, etablering af nye fokusgrupper, kick off-møder, en bronzecertificering og den årlige konference, Logistikkens Dag 2017, der runder året af.

2017 har særligt stået i fokusgruppernes tegn. Vi har fået etableret en ny fokusgruppe, E-handelslogistik og har haft kick off-møder i fokusgrupperne ProduktionslogistikLagerLogistik Nord og Logistisk LederNetværk.
Vi har gennemført forskellige seminarer i løbet af året, det seneste i denne uge hos CELOG/Aalborg Universitet, hvor der var fokus på fødevarelogistik i detailbranchen.

I  2018 ser vi frem til et nyt år med fokus på mere og tættere samarbejde på tværs af vidensinstitutioner og samarbejdspartnere. Vi ønsker at skabe en vidensbro mellem virksomheder og vidensinstitutioner. En vidensbro, der kan være med til at opsætte rammer for at skabe værdi, tillid og en øget kendskabsgrad.

Vi glæder os til 2018! 

LOGISTIKKENS DAG 2017 SLOG ALLE TIDLIGERE REKORDER!

Onsdag den 6. december 2017 inviterede Team SmartLog 200 deltagere indenfor i Europahallen i Aalborg Kongres & Kultur Center til Logistikkens Dag 2017 – Fremtidens Virksomhed. 

Uden for Europahallen udviklede der sig allerede fra morgenstunden en god netværkssummen blandt de mange deltagere fra logistik- og produktionsvirksomheder henover morgenkaffen. Snakken blev kun afløst af en svag ringetone, der ringede deltagerne ind i Europahallen til velkomst.

Konferencen gav et indblik i  fremtidens trends og udvikling inden for digitale, industrielle og bæredygtige løsninger og gjorde os klogere på, hvilke muligheder samt begrænsninger, der findes pt. Det var især vækst, bæredygtighed og teknologiudviklingen i danske virksomheder, der løb med opmærksomheden.

Dagens oplægsholdere pegede på, at det er nødvendigt at tænke emner som industri 4.0, digitalisering og bæredygtighed ind i logistiske løsninger, hvis man fortsat vil være konkurrencedygtig på markedet. 

Rent juridisk er det rigtig vigtigt at få synliggjort og fastlagt regler omkring, hvem der bærer ansvaret. Fornyligt oplevede Maersk et omfattende it-nedbrud, og der kan handles langt hurtigere, hvis man som virksomhed er klar over hos hvem ansvaret ligger. 

“Om tre-fem år er det over halvdelen af jer, der har en 3D-printer,” påpegede Jeremie Pierre Gay, der er CEO hos Create it REAL. Jeremie gav et indblik i, hvordan fremtiden ser ud, når det er muligt blot at printe et nyt plastiklegehus til ens børn, når det andet går i stykker.

Dagen bød på spændende oplæg fra:

 • Professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet
 • Senior specialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut
 • Head of E-commerce Michael Ejby, wupti.com
 • Sustainability Manager Jonas Engberg, IKEA A/S
 • Partner og advokat Bjarke Holm Hansen, CORE Advokatfirma
 • CEO Jeremie Pierre Gay, Create it REAL
 • Direktør Per Bech Rasmussen, Bila A/S

Professor Steen Hildebrandt og emnet omkring vækst og bæredygtighed vakte tilsyneladende mest genklang hos dagens deltagere. 

Vi blev klogere på fremtidens trends og udvikling inden for digitale, industrielle og bæredygtige løsninger, og oplægsholderne gav os et indblik i, hvilke muligheder og begrænsninger der findes pt. De mange netværkspauser gav anledning til nye professionelle relationer.

 

Team SmartLog takker for en rigtig spændende dag!

DIGITAL VÆKST – FRA BUZZWORD TIL BUSINESS

Torsdag den 26. oktober og torsdag den 9. november afholdte Business Region North Denmark to konferencer henholdsvis i Frederikshavn og Aalborg. Konferencerne bød på interessante foredragsholder og virksomhedsbesøg hos MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn samt AAU Smart Production Lab i Aalborg. De to konferencer er to ud af tre i konferencerækken DIGITAL VÆKST, hvor den tredje konference afholdes i Aars onsdag den 31. januar 2018.

FORMÅLET MED KONFERENCERÆKKEN

Formålet med de tre konferencer er at sætte fokus på, hvordan digitalisering skaber nye muligheder, men samtidig udfordrer den måde, hvorpå vi driver forretning på i dag.

Formiddagen startede med fælles foredrag i plenum, hvorefter man havde mulighed for at vælge specialiserede workshops inden for et givent felt. Blandt formiddagens foredrag var bl.a Med24 og DOLLE, der fortalte om deres vej til succes og udfordringer med digitalisering. Ole Madsen, professor ved Institut for Materialer og Produktion satte de store buzzwords som Big Data, Industri 4.0, digitalisering mm. under loop, og fortalte, hvad de i virkeligheden betyder. Et andet interessant oplæg blev holdt af Peter Thomsen, der er forsker ved Business Model Design Center hos Aalborg Universitet. Han gav et indblik i, hvilke store kendte virksomheder, der har ændret deres forretningsmodel for netop at kunne følge med digitaliseringen og udviklingen hos sine forbrugere.

TRACK AND TRACE

SmartLog deltog med en workshop omkring Track and Trace både i Frederikshavn og Aalborg. Jørgen B. Nielsen og Lars Mohr fra GateHouse fortalte om eksempler på, hvordan virksomheder har haft fokus på og arbejdet med Industri 4.0. Kristian Hegner Reinau fra Aalborg Universitet, gav sit indblik i, hvordan man ved hjælp af nyt it-udstyr kan løse problematikken omkring halvtomme lastbiler på vejene. En sådan optimering kan i sidste ende spare virksomhederne mange kroner, hvorfor det er vigtigt at følge med den teknologiske udvikling.

Du kan læse mere om den sidste konference i Aars den 31. januar her.

FOKUSGRUPPEN LOGISTISK LEDERNETVÆRK ER NU KICKSTARTET

Fredag den 3. november 2017 mødtes fokusgruppen på Novo Nordisk i Hjørring. Fabrikken i Hjørring står for al produktion af nåle til Novo Nordisk insulinpenne. Det var første møde, og der var stor opbakning og mange gode folk fra en række spændende virksomheder, herunder Novo Nordisk, IKEA Group A/S, GomSpace A/S, Claus Sørensen A/S, PostNord Danmark, MAN Diesel & Turbo og Aalborg Universitet.

FOKUSGRUPPEN

Logistisk ledelse sættes på dagsordenen i et forum, hvor funktioner og personer mødes og fokusere på ledelse som et fælles omdrejningspunkt. Fokusgruppen har til formål at give sine deltagere mulighed for at:

 • Udvide sit lederperspektiv
 • Løfte sine logistiske ledelseskompetencer
 • Skabe værdifulde relationer

Der er etableret en styregruppe, som er ansvarlig for gruppens målsætning, sammensætning og tilhørende aktivitetsplan under hensynstagen til konkurrencemæssige forhold.

FORMÅLET MED KICK-OFF-MØDET

Målet med kick-off-mødet var i fællesskab at etablere rammerne for fokusgruppens kommende møder med henblik på oplagte emner/diskussioner og praktikken omkring fokusgruppen. Der var enighed i gruppen om at bruge netværket til at søge ny viden, erfaringsudveksling og ikke mindst inddragelse samt diskussion omkring ny teknologimuligheder. 

Niels-Kristian Østergaard, der var vært for 1. møde, havde udarbejdet en problemstilling, der dannede rammen for eftermiddagen. Der blev udvekslet erfaringer og forslag til optimering af processer med henblik på den givne problemstilling. Det var et effektivt, godt og udbytterigt første møde, hvor der var tid til at gruppediskussioner og netværke blandt deltagerne.

SMART CITIES I H2020

De nye arbejdsprogrammer under Horizon2020, der i perioden 2014-2020 samlet allokerer mere end 70 milliarder € til forskning, udvikling og demonstration, er netop offentliggjort. SmartLog er sammen med de to nordjyske klynger: House of Energy og Infinit er gået sammen om at arrangere et informationsmøde om mulighederne for at søge EU-støttemidler til projekter via Horizon2020 programmerne. Dagen vil have et særligt fokus på mulighederne for at arbejde på tværs af flere sektorer indenfor Smart Cities og Smart Energy området.

Informationsmødet finder sted torsdag den 30. november 2017 kl. 9.30 – 14.00. 

NOVI Forskerpark– Auditoriet, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Det er gratis at deltage.

 

Program for dagen:

09.30 – 10.00 Kaffe og registrering

10.00 – 10.30 Introduktion til Smart Cities i H2020 Christian Holstein, NCP for IKT – Eurocenter

10.30 – 11.15 Praktiske erfaringer med Smart City og Smart Energy koncepter:

 • Bo Klingby Christensen – PostNord
 • Anders N. Andersen – EMD International
 • Henrik Lund Stærmose – Neogrid Technologies

11:15 – 12:00 Muligheder i H2020 arbejdsprogrammerne Søren Bjerregård Pedersen, udviklingschef – NordDanmarks EU-Kontor H2020, SMV, Fast Track to Innovation og Eurostars

12:00 – 14:00 Frokost og netværksmuligheder

Under og efter frokosten vil der være mulighed for at mødes med repræsentanter fra arrangørerne, som efter en kort introduktion til hver deres klyngeområde, vil være behjælpelige med yderligere informationer omkring tilskudsprogrammerne, konsortiedannelse og ansøgningsprocessen.

Klik her for tilmelding

 

Digital Vækst – Fra Buzzword til Business

Business Region North Denmark vil gerne invitere dig til tre spændende konferencer omkring tidens helt store buzzwords: Industri 4.0, Smart Production og Big Data. SmartLog er medarrangør af “Digital Vækst – Fra Buzzword til Business,” der byder på interessante foredragsholdere og virksomhedsbesøg. Formålet med konferencerækken er at sætte fokus på, hvordan digitalisering skaber nye muligheder men også udfordrer den måde, hvorpå vi driver forretning i dag. 

 

 

 

 

 

Har du eller din virksomhed overvejet at hoppe med på bølgen inden for digitalisering men mangler konkrete eksempler på, hvordan det kan gribes an? De tre konferencer stiller skarpt på digitalisering og det store vækstpotentiale i erhvervslivet i Nordjylland. Virksomheder og foredragsholdere fortæller om, hvordan vi bedst forstår og leder digitaliseringsprocesser i fremtiden. 

Konferencerne afholdes:

26. oktober 2017, Kattegat Silo, Frederikshavn

9. november 2017, Aalborg Universitet, Aalborg

31. januar 2018, Messecenter Vesthimmerland, Aars

Logistik og digitalisering

Logistik og smart production er repræsenteret på programmet. Konferencerækken sætter fokus på, hvordan digitalisering kan hjælpe til med at løse logistiske udfordringer. Konferencerne har fokus på at afmystificere Industri 4.0, Smart Production og Big Data og gør digitalisering mere håndgribeligt for dig og din virksomhed.

Hver konference afsluttes med Open Space, hvor du kan få konkret sparring omkring, hvordan lige netop din virksomhed kan drage nytte og gøre brug af digitalisering. Du får mulighed for at møde en række aktører og få sparing samt inspiration til dit næste skridt hen imod dit nye digitaliseringseventyr. 

Læs det spændende program for de tre konferencer her.

Du kan vælge at deltage i én eller flere konferencer. Konferencerne afholdes i Frederikshavn, Aalborg og Aars. Det er gratis at deltage i konferencerne, men det kræver tilmelding. Der vil være et no-show gebyr på 500 kr.

 

 

 

 

STEEN HILDEBRANDT GÆSTER LOGISTIKKENS DAG 2017 – FREMTIDENS VIRKSOMHED

Steen Hildebrandt som keynote-speaker

Vi kan nu præsentere Steen Hildebrandt, som keynote-speaker til Logistikkens Dag onsdag den 6. december 2017. Steen Hildebrandt er Ph.D og professor i organisation og ledelse ved Århus Universitet samt adjungeret professor i lederskab ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet.

Steen Hildebrandt interesserer sig for transformationen af industrisamfundet til et bæredygtigt vidensamfund. I hans seneste bog Vækst og bæredygtighed argumenterer han for, at den næste fase i samfundets og virksomhedernes udvikling skal være karakteriseret ved bæredygtighed.
“FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling er relevant for alle virksomheder i verden. Målene vil være en integreret del af flere og flere virksomheders strategi for en fremtidig bæredygtig udvikling. En udvikling alle må forholde sig til.” 

Steen Hildebrandt giver sit indblik i vækst og bæredygtighed, når han gæster Logistikkens Dag 2017 – Fremtidens Virksomhed onsdag den 6. december.

Kom og vær med til en spændende dag onsdag den 6. december 2017. Arrangementet er gratis, men det kræver tilmelding. Tilmeld dig her.

LAGERLOGISTIK NORD FOKUSGRUPPE ER NU KICK-STARTET

By | Nyheder | No Comments

Den 27. september blev fokusgruppen LagerLogistik Nord skudt i gang ved et kick off-møde hos Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S i Hirtshals i naturskønne omgivelser. Til mødet var der allerede stor opbakning og mange gode folk fra en række spændende virksomheder, herunder Fjordline, Blue Water, Colorline, Claus Sørensen A/S, Brdr. Schlie , Vendelbo Spedition, ShapeIT, Aalborg Universitet, Hjørring ErhvervsCenter og Roblon deltog på mødet. Virksomheder, der kan se fordelene i sammen at få belyst de lagerlogistiske udfordringer, som de hver især står overfor.

IMG_1179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusgruppen

Gruppens fokus er at sætte lagerlogistik på dagsordenen. Hvilke muligheder er der for at optimere lager og logistik? Deltagerne i LagerLogistik Nord er parate til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede. Temaerne i gruppen baseres på deltagernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer i forhold til at få sparring omkring eventuelle problematikker.

Formålet med kick off-mødet

Jesper Vandsted fra Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S gav et indblik i virksomhedens historie samt deres vej til succes.
Målet med kick off-mødet var i fællesskab at etablere rammerne for fokusgruppens kommende møder med henblik på oplagte emner/diskussioner og praktikken omkring fokusgruppen.

  IMG_0006

 

Det var en yderst effektiv og produktiv eftermiddag, hvor der både var tid til gruppediskussioner og til at netværke. I løbet af mødet fandt deltagerne frem til flere konkrete emner, der kan danne ramme for de fremtidige møder og nye tiltag, når deltagerne besøger hinandens virksomheder. Der var enighed i gruppen om at bruge netværket til at søge ny viden, erfaringsudveksling og ikke mindst inddragelse af samt diskussion omkring nye teknologimuligheder. 

IMG_1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde i LagerLogistik Nord bliver d. 10. januar hos Blue Water Shipping. Er du interesseret i at deltage i fokusgruppen foregår det via Netværksfacilitator Jens Uggerhøj, tlf. +45 4095 1110 eller mail: ju@smartlog.nu

Du kan læse mere om LagerLogistik Nord-fokusgruppen her.

KICK OFF MØDE I LOGISTISK LEDERNETVÆRK

Novo Nordisk er vært for 1. møde i fokusgruppen Logistisk LederNetværk. Kick-off-mødet finder sted fredag den 3. november 2017 kl. 13.00-16.00.

Fokusgruppen sætter logistisk ledelse på dagsordenen i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer kan mødes og fokusere på ledelse som et fælles og professionelt omdrejningspunkt. Fokus er på lederens professionelle virke med mulighed for at udvide sit lederperspektiv og skabe værdifulde relationer.

HVEM ER MÅLGRUPPEN? 

Gruppen er for alle ledere, der beskæftiger sig med logistiske løsninger. Som deltager skal du være parat til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede i netværket, men naturligvis ikke konkurrerende. Logistisk LederNetværk er for dig, hvis du kan sige ja til nedenstående punkter:

 • Er du mellemleder i dit daglige virke?
 • Har du logistik og ledelse som fagligt omdrejningspunkt?
 • Kan du se værdien i et geografisk, attraktivt netværk?
 • Kan du bruge inspiration fra andre interessante virksomheder/funktioner og personer?
 • Er du interesseret i at bidrage med din viden og dine erfaringer inden for relevante logistiske og ledelsesmæssige emner?

Alle kan deltage på kick-off-mødet. Der er ingen forpligtelser, men det kræver tilmelding.

For tilmelding og mere information kontakt venligst Jens Uggerhøj, tlf.: 4095 1110 eller på mail: ju@smartlog.nu