SmartLog blev grundlagt i 2012 og er Danmarks førende netværk inden for smarte og intelligente logistikløsninger – et forum for vidensdeling og vidensudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner.

Gennem et medlemskab i SmartLog får virksomheder adgang til den nyeste viden og et værdifuldt netværk af eksperter inden for logistik. SmartLog’s medlemmer kommer typisk fra områder, der arbejder med produktion, lager, shipping, software, forskning og uddannelse.

Formålet er at etablere et erfa-netværk, hvor de nordjyske kompetencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med det mål at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

Jens Uggerhøj er valgt som ekstern netværksleder og forestår formidlingen af de aktiviteter som SmartLog-planlægger.

Gå videre til:

Nordjyllands logistikcentrum

Aalborg nyder godt af en utrolig attraktiv geografisk placering og har samtidig alle forudsætninger for at være et perfekt sted at drive virksomhed fra: lufthavnen, havnen, store industrielle områder og et stærkt fundament af virksomheder, der har specialiseret sig inden for forskellige grene af logistik – lige fra software og supply chain management til transport til lands, til vands og i luften.

Globalisering, øget konkurrence og voksende forventninger til tilpasning af ydelser er blot nogle af de faktorer, der gør logistik stadigt mere komplekst og udfordrende for virksomheder rundt om i verden at styre. Der opleves et vedvarende behov for at tilpasse processer til de kontinuerlige forandringer, som virksomheder i dag er udsat for. Logistikløsninger er ikke billige, og når de ikke fungerer efter hensigten, bliver de en trussel for virksomhedens konkurrenceevne.

Disse er nogle af årsagerne til, at forskning og uddannelsesinstitutioner, lige såvel som virksomheder i Nordjylland, har haft stor succes med udviklingen af innovative logistikløsninger. Herudover kan nævnes, at Nordjyllands stærke position på markedet kan tilskrives den gode infrastruktur og en lang tradition med samarbejde på tværs af den private og offentlige sektor.

PLACERING, PLACERING, PLACERING

Med den korte afstand til Norge, Tyskland, Storbritannien og Grønland, fungerer Aalborg som logistikcenter for Nordjylland. Herfra er det nemt at transportere al slags gods – også ekstrastore genstande, fx vindmølledele. Med gode spor-, vej- og søforbindelser for transport af cargo og direkte flyafgange til en lang række internationale destinationer til passagertransport, giver det rigtig god mening at placere produktions- og lagerfunktioner i Aalborg.

Aalborg Havns placering uden for Aalborg Centrum muliggør mange produktions- og virksomhedsaktiviteter uden at det forstyrrer byens udtryk eller trafik. Fremragende motorvejsforbindelser gør det nemt og tilgængeligt at krydse den danske grænse til Tyskland og dermed resten af Europa.

DEN INTELLIGENTE HAVN

Aalborg Havn arbejder hele tiden på, hvordan de kan forbedre logistikprocesser og –løsninger i samarbejde med partnere som Aalborg Universitet og lokale, private virksomheder. Havnen tilbyder mange forskellige facilitetstjenester og er i stand til at håndtere så godt som alle typer sendinger. Vigtigst af alt er Aalborg Havn en del af forskellige projekter, der arbejder for at effektivisere forskellige logistikprocesser og for at rykke mere landtransport over til transport ad søveje, for på den måde at mindske CO2-udslippet og være med til at lette trafikken i og omkring Aalborg.

FØRENDE INDEN FOR FORSKNING

En vigtig aktør inden for innovation er Aalborg Universitet, som på mange måder spiller en central rolle for byens omdømme som et stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø bl.a. hvad angår logistik. Nationalt betragtes AAU som et af de bedste forskningsmiljøer for logistik og tilsvarende felter. Det skyldes ikke mindst CELOG, Center for Logistik, som er et forsknings- og videnscenter på AAU, der samarbejder tæt med private virksomheder, for at sikre en efterspørgselsdrevet og hands-on-tilgang til forskningen.

SAMARBEJDE ER NØGLEN TIL INNOVATION

Aalborg Universitet er kendt for sin netværksaktivitet sammen med de lokale myndigheder og transport- og logistikbranchen i Nordjylland. Denne tradition er videreført og udviklet af SmartLog, som er en klyngeorganisation, der faciliterer samarbejdet om at finde smarte og innovative logistikløsninger mellem medlemsvirksomhederne.

SmartLog blev grundlagt i 2012 og arbejder med at øge tilgængeligheden af smarte logistikløsninger for klyngens medlemmer, som er virksomheder, der har logistik som omdrejningspunkt. Gennem et medlemskab i SmartLog får virksomheder adgang til den nyeste viden og et værdifuldt netværk af eksperter inden for logistik. SmartLog’s medlemmer kommer typisk fra områder, der arbejder med produktion, lager, shipping, software, forskning og uddannelse.

ET TEKNOLOGISK FORSPRING

På en global skala ses det, hvordan logistik generelt bliver et mere komplekst felt. Takket være en veludviklet Informations- og Kommunikationsteknologi-klynge (IKT) har nordjyske forskere og virksomheder et forspring på området. Den dynamiske og innovative klynge er vokset fra et regionalt fodfæste i IKT-industrien, som stammer fra et unikt forskningsmiljø på Aalborg Universitet og en lang række af store internationale selskaber med R&D-afdelinger i Aalborg.

Uanset om din virksomhed beskæftiger sig med innovation, produktion, konsulentarbejde eller andre dele af værdikæden, så vil du/I i mange tilfælde finde dygtige leverandører, partnere og medarbejdere i Aalborg. Dette er blot én af årsagerne til, hvorfor Aalborgs innovative forsknings- og erhvervsmiljø kan være det oplagte valg i forhold til din næste investering eller etablering af aktiviteter.

INITIATIVET BAG SMARTLOG

SmartLog er Danmarks førende netværk inden for smarte og intelligente logistikløsninger – et forum for vidensdeling og vidensudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner.
Formålet er at etablere et erfa-netværk hvor de nordjyske kompetencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med det mål at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. 

SKRIV EN BESKED