Fokusgrupper

Hos SmartLog ved vi, at logistik er mere end at transportere gods fra A-B. Derfor får du som medlem også adgang til vores fokusgrupper, hvor vi sætter fokus på et konkret emne eller en problemstilling. Samtidig giver fokusgrupperne dig mulighed at styrke dit logistiske netværk. Deltagelse i netværket er baseret på aktiv deltagelse, hvor du skal være parat til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede. Diskussionerne og ikke mindst erfaringsdelingen på møderne er baseret på medlemmernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer.

E-HANDELSLAGERLOGISTIK

Fokusgruppens formål
En succesfuld e-handelsbutik kan hurtigt få visse udfordringer omkring lager- og logistikfunktionen. Logistik og lager bærer ansvaret for de største kapitalbindere og omkostninger i mange e-handelsvirksomheder. Det giver derfor god mening at sætte fokus på mulighederne for at optimere lageret og logistikken.

Fokusgruppen E-handelslogistik sætter fokus på selve vareflowet i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer kan mødes og fokusere på e-handelslogistikken som et fælles og professionelt omdrejningspunkt. Formålet er således at samle e-handelsvirksomheder på tværs af brancher, således der skabes en platform for:

  • Vidensdeling
  • Kompetenceudvikling
  • Sparring
  • Etablering af faglige og personlige kontakter
  • Forbedring af konkurrencekraften

Tidligere arrangementer

Målgruppe
Gruppen er åben for alle som beskæftiger sig med logistik i en e-handelsvirksomhed.

Møder
Vi bestræber os på at facilitere fire møder om året, men det afhænger af medlemmernes behov og mulighed for at invitere fokusgruppen på besøg.

Pris
Det er gratis for SmartLog-medlemmer at deltage. Dog kan der forventes en brugerbetaling i tilfælde af specielle aktiviteter. 

For mere information og tilmelding

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte:

Jens Uggerhøj

Netværksfacilitator

ju@smartlog.nu +45 40 95 11 10

Se relevante aktiviteter for fokusgruppen her.

Ring mig op!

Jeg vil gerne vide mere om, hvilken værdi jeg og min virksomhed kan få ud af at være medlem af SmartLog.