Fokusgrupper

Hos SmartLog ved vi, at logistik er mere end at transportere gods fra A-B. Derfor får du som medlem også adgang til vores fokusgrupper, hvor vi sætter fokus på et konkret emne eller en problemstilling. Samtidig giver fokusgrupperne dig mulighed at styrke dit logistiske netværk. Deltagelse i netværket er baseret på aktiv deltagelse, hvor du skal være parat til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede. Diskussionerne og ikke mindst erfaringsdelingen på møderne er baseret på medlemmernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer.

E-HANDELSLAGERLOGISTIK

Få optimeret den logistiske værdikæde i din e-handelsvirksomhed!

E-handelslagerlogistikgruppen formål
Når man driver en succesfuld e-handelsbutik, kan man hurtigt få visse udfordringer omkring lager- og logistikfunktionen i virksomheden. Samtidig er bærer logistik og lager ansvaret for de største kapitalbindere samt omkostninger i mange e-handelsvirksomheder. Det kan derfor være relevant for webshops og andre virksomheder der beskæftiger sig med intern handel, at sætte fokus på mulighederne indenfor optimering af den logistiske værdikæde i virksomheden.

Fokusgruppen e-handelslagerlogistik sætter fokus på selve vareflowet i et velorganiseret forum, hvor relevante funktioner og personer indenfor e-handelslogistik kan mødes og fokusere på e-handelslogistikken, samt diskutere logistiksystemer og værdikæder i et professionelt forum. Her vil der indenfor et e-handels perspektiv blive skabt en platform indenfor:

• Kompetenceudvikling
• Sparring
• Vidensdeling
• Etablering af faglige og personlige kontakter


Tidligere arrangementer
Med24 inviterede fokusgruppen på besøg for at snakke om motivation.
På besøg hos Luksusbaby.


Målgruppe
Gruppen er åben for alle som beskæftiger sig med logistik i en e-handelsvirksomhed.


Møder
Vi bestræber os på at facilitere fire møder om året, men det afhænger af medlemmernes behov og mulighed for at invitere fokusgruppen på besøg.


Pris
Det er gratis for SmartLog-medlemmer at deltage. Dog kan der forventes en brugerbetaling i tilfælde af specielle aktiviteter.

For mere information og tilmelding

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte:

Jens Uggerhøj

Netværksfacilitator

+45 40 95 11 10

Se relevante aktiviteter for fokusgruppen her.

Ring mig op!

Jeg vil gerne vide mere om, hvilken værdi jeg og min virksomhed kan få ud af at være medlem af SmartLog.