Fokusgrupper

Hos SmartLog ved vi, at logistik er mere end at transportere gods fra A-B. Derfor får du som medlem også adgang til vores fokusgrupper, hvor vi sætter fokus på et konkret emne eller en problemstilling. Samtidig giver fokusgrupperne dig mulighed at styrke dit logistiske netværk. Deltagelse i netværket er baseret på aktiv deltagelse, hvor du skal være parat til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede. Diskussionerne og ikke mindst erfaringsdelingen på møderne er baseret på medlemmernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer.

GODSTRANSPORT

Optimér godstransporten og skab resultater!

Fokusgruppens formål
Effektiv godstransport spiller i dag en væsentlig rolle for mange virksomheder, hvor mange forskellige logistikaktører er involveret i håndtering af godset fra producent til forbrugeren. Ikke mindst den nordjyske godsinfrastruktur spiller i dag en central rolle for mange virksomheder. Skal konkurrencekraften i regionen forbedres, er det nødvendigt, at fremtidens infrastruktur og brugerne bliver endnu “smartere”. Fokusgruppens formål er at samle aktører på tværs af brancher, således der skabes en platform for: 

  • Vidensdeling
  • Kompetenceudvikling
  • Sparring
  • Etablering af faglige og personlige kontakter
  • Forbedring af konkurrencekraften
  • Fremme af samarbejde mellem virksomhederne

Tidligere arrangementer

  • Blue Water Shipping - Fødevarestyrelsen & Fødevare Nordjylland

Målgruppe
Deltag i denne SmartLog-gruppe, hvis du ønsker at få overblik over mulighederne for optimering af godstransport via en erfaringsudveksling og sparring med andre virksomheder og domæneeksperter. Du vil få overblik over forskellige løsninger på din virksomheds udfordringer samt erfare, hvordan andre har løst tilsvarende problemstillinger og hvad, de har opnået. I den udstrækning deltagerne finder det relevant, etableres kontakt med virksomheder, der har indført de nyeste teknologier på området med henblik på at høre, hvilke erfaringer og fordele de har opnået.

Møder
Vi bestræber os på at facilitere fire møder om året, men det afhænger af medlemmernes behov og mulighed for at invitere fokusgruppen på besøg.

Pris
Det er gratis for SmartLog-medlemmer at deltage. Dog kan der forventes en brugerbetaling i tilfælde af specielle aktiviteter. 

For mere information og tilmelding

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte:

Jens Uggerhøj

Netværksfacilitator

ju@smartlog.nu +45 40 95 11 10

Se relevante aktiviteter for fokusgruppen her.

Ring mig op!

Jeg vil gerne vide mere om, hvilken værdi jeg og min virksomhed kan få ud af at være medlem af SmartLog.