Fokusgrupper

Hos SmartLog ved vi, at logistik er mere end at transportere gods fra A-B. Derfor får du som medlem også adgang til vores fokusgrupper, hvor vi sætter fokus på et konkret emne eller en problemstilling. Samtidig giver fokusgrupperne dig mulighed at styrke dit logistiske netværk. Deltagelse i netværket er baseret på aktiv deltagelse, hvor du skal være parat til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede. Diskussionerne og ikke mindst erfaringsdelingen på møderne er baseret på medlemmernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer.

LOGISTISK LEDERNETVÆRK

Styrk dine logistiske ledelseskompetencer og skab resultater!

Fokusgruppens formål
Fokusgruppen sætter logistisk ledelse på dagsordenen i et velorganiseret forum, hvor logistiske ledere kan mødes og fokusere på ledelse som et fælles og professionelt omdrejningspunkt.  Fokusgruppen er en direkte vej til et forum, hvor fokus er på lederens professionelle virke og hvor deltagerne får mulighed for at:

  • Udvide sit lederperspektiv
  • Løfte sine logistiske ledelseskompetencer
  • Skabe værdifulde relationer

Målgruppe
Deltag i denne fokusgruppe, hvis du ønsker at deltage i et netværk med ligesindede logistiske ledere. Logistisk LederNetværk er for dig, der kan sige ja til nedenstående punkter:

  • Er du mellemleder i dit daglige virke?
  • Har du logistik og ledelse som fagligt omdrejningspunkt?
  • Kan du se værdien i et geografisk, attraktivt netværk?
  • Kan du bruge inspiration fra andre interessante virksomheder/funktioner og personer?
  • Er du interesseret i at bidrage med din viden og dine erfaringer inden for logistik og ledelse?

Tidligere arrangementer

Møder
Vi bestræber os på at facilitere fire møder, der bindes op på et dilemma-baseret virksomhedsbesøg. Derudover gennemfører vi to temadage med input fra ekstern(e) fagperson(er), hvor vi fokuserer på et aktuelt logistisk, ledelsesmæssigt fagområde. For at sikre at alle får værdi ud af netværket, består fokusgruppen af 10-15 personer.

Pris
Det er gratis for SmartLog-medlemmer at deltage. Dog kan der forventes en brugerbetaling i tilfælde af specielle aktiviteter. 

For mere information og tilmelding

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte:

Belinda Brix Bertelsen

Projektleder

bber@smartlog.nu +45 25 20 09 56

Se relevante aktiviteter for fokusgruppen her.

Ring mig op!

Jeg vil gerne vide mere om, hvilken værdi jeg og min virksomhed kan få ud af at være medlem af SmartLog.