Fokusgrupper

Hos SmartLog ved vi, at logistik er mere end at transportere gods fra A-B. Derfor får du som medlem også adgang til vores fokusgrupper, hvor vi sætter fokus på et konkret emne eller en problemstilling. Samtidig giver fokusgrupperne dig mulighed at styrke dit logistiske netværk. Deltagelse i netværket er baseret på aktiv deltagelse, hvor du skal være parat til at dele viden og erfaringer blandt ligesindede. Diskussionerne og ikke mindst erfaringsdelingen på møderne er baseret på medlemmernes ønsker samt de virksomheder, de repræsenterer.

PRODUKTIONSLOGISTIK

Få optimeret den logistiske effektivitet i din produktionslogistik og skab resultater!

Produktionslogistikgruppens formål
Effektiv produktionslogistik spiller i dag en væsentlig rolle for mange virksomheder. Mange forskellige aktører er blandet ind i håndtering af vare flow gennem forskellige produktioner og ofte på forskellige lokationer. Herfor er det vigtigt at sætte fokus på den samlede logistiske værdikæde indenfor produktionsvirksomheden. Fokusgruppens formål er at samle disse aktører på tværs af brancher, således der skabes en platform for:

• Vidensdeling
• Kompetenceudvikling
• Sparring
• Knytte faglige og personlige kontakter
• Forbedre konkurrencekraften
• Fremme samarbejde mellem virksomhederne


Tidligere arrangementer
• Vraa Dampvaskeri


Målgruppe
Du skal deltage i denne SmartLog gruppe, hvis du ønsker at få overblik over mulighederne for optimering af produktionslogistik via en erfaringsudveksling og sparring med andre virksomheder og domæneeksperter. Du vil få overblik over forskellige løsninger på din virksomheds udfordringer samt erfare, hvordan andre har løst tilsvarende problemstillinger, og hvad de har opnået. I den udstrækning deltagerne finder det relevant, etableres kontakt med virksomheder, der har indført de nyeste teknologier på området med henblik på at høre hvilke erfaringer og fordele, de har opnået.


Møder
Vi bestræber os på at facilitere fire møder om året, men det afhænger af medlemmernes behov og mulighed for at invitere fokusgruppen på besøg.


Pris
Det er gratis for SmartLog-medlemmer at deltage. Dog kan der forventes en brugerbetaling i tilfælde af specielle aktiviteter.

For mere information og tilmelding

Hvis følgende har vakt din interesse og/eller er du interesseret i at vide mere om gruppen, og om din virksomhed kan få udbytte af et medlemskab, så tøv endelig ikke med at kontakte:

Se relevante aktiviteter for fokusgruppen her.

Ring mig op!

Jeg vil gerne vide mere om, hvilken værdi jeg og min virksomhed kan få ud af at være medlem af SmartLog.