Oplev værdien af viden og netværk. Oplev værdien af SmartLog

Som medlem af SmartLog får du og din virksomhed adgang til den nyeste viden og et værdifuldt netværk af eksperter og kolleger inden for logistik. Bestil et opkald, så ringer vores projektleder til dig med yderligere information om SmartLog.

Ring mig op

Vi samler netværk, erfaring og viden

– så du kan blive klogere på logistik

SmartLogs medlemmer kommer typisk fra virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med produktion, lager, shipping, software, forskning og uddannelse.

Videns- og uddannelsesinstitutioner
Nordjylland er repræsenteret af en bred og kompetent sammensætning af videns- og uddannelsesinstitutioner, der på alle niveauer i den logistiske værdikæde, leverer viden, uddannelser, opkvalificering og relevante fag-miljøer. Dette gælder alt fra ufaglært arbejdskraft, højest uddannelsesmæssige niveau samt fra enkelte medarbejderes kompetenceudvikling til samarbejde mellem flere virksomheder. Disse institutioner har i høj grad interesse i at bygge videns-, forskning- og relations-broer til virksomhederne med henblik på at højne vidensniveauet i de nordjyske virksomheder.

Nordjylland er repræsenteret af en bred og kompetent sammensætning af videns- og uddannelsesinstitutioner, der på alle niveauer i den logistiske værdikæde, leverer viden, uddannelser, opkvalificering og relevante fag-miljøer. Dette gælder alt fra ufaglært arbejdskraft, højest uddannelsesmæssige niveau samt fra enkelte medarbejderes kompetenceudvikling til samarbejde mellem flere virksomheder. Disse institutioner har i høj grad interesse i at bygge videns-, forskning- og relations-broer til virksomhederne med henblik på at højne vidensniveauet i de nordjyske virksomheder.

Intern logistik
I Nordjylland er der et stort potentiale for optimering af produktivitet, når fokus sættes på virksomheders logistiske, interne funktioner. Dette gælder ift. Indkøbs-, lager-, produktions- og distributionsfunktionen. Smartere og mere intelligente systemer, herunder IT-systemer, optimerede og ofte automatiserede processer, nye teknologier samt leverandør-kunde-baserede samarbejder, kan bidrage til at optimere produktiviteten, reducere omkostninger og hermed øge bundlinjen. For mange virksomheder har det stor værdi at sikre relationer med andre relevante virksomheder og vidensinstitutioner.

I Nordjylland er der et stort potentiale for optimering af produktivitet, når fokus sættes på virksomheders logistiske, interne funktioner. Dette gælder ift. Indkøbs-, lager-, produktions- og distributionsfunktionen. Smartere og mere intelligente systemer, herunder IT-systemer, optimerede og ofte automatiserede processer, nye teknologier samt leverandør-kunde-baserede samarbejder, kan bidrage til at optimere produktiviteten, reducere omkostninger og hermed øge bundlinjen. For mange virksomheder har det stor værdi at sikre relationer med andre relevante virksomheder og vidensinstitutioner.

Ekstern logistik
Internationalt, nationalt, regionalt og lokalt er der behov, og ikke mindst stort potentiale i, at sætte fokus på virksomheder, der bidrager til at varer og gods transporteres fra producent til forbruger. Optimeringspotentialerne findes bl.a. i udvikling af smartere forretningsmodeller, der kan sikre optimeret produktivitet og nye grønnere løsninger. Digitaliserede og intelligente logistiske processer og systemer bidrager væsentligt til denne udvikling. Disse virksomheder har behov for at sikre værdiskabende relationer til såvel videns- og uddannelsesinstitutioner og andre virksomheder.

Internationalt, nationalt, regionalt og lokalt er der behov, og ikke mindst stort potentiale i, at sætte fokus på virksomheder, der bidrager til at varer og gods transporteres fra producent til forbruger. Optimeringspotentialerne findes bl.a. i udvikling af smartere forretningsmodeller, der kan sikre optimeret produktivitet og nye grønnere løsninger. Digitaliserede og intelligente logistiske processer og systemer bidrager væsentligt til denne udvikling. Disse virksomheder har behov for at sikre værdiskabende relationer til såvel videns- og uddannelsesinstitutioner og andre virksomheder.

Leverandør
Nordjylland er stærkt repræsenteret af virksomheder, der har specialiserede kompetencer inden for logistisk hardware, software og rådgivning. Disse leverandører bidrager væsentligt til at optimere såvel intern som ekstern logistik i de nordjyske virksomheder. Leverandørerne har behov for at komme tæt på virksomhederne for at kunne udvikle relevante løsninger, der løser virksomhedernes behov.

Nordjylland er stærkt repræsenteret af virksomheder, der har specialiserede kompetencer inden for logistisk hardware, software og rådgivning. Disse leverandører bidrager væsentligt til at optimere såvel intern som ekstern logistik i de nordjyske virksomheder. Leverandørerne har behov for at komme tæt på virksomhederne for at kunne udvikle relevante løsninger, der løser virksomhedernes behov.

”Logistik er en vigtig konkurrenceparameter for os. Derfor har vi stor glæde af den viden og det netværk, som vi får gennem vores medlemskab af SmartLog. Netværket giver os ny inspiration og viden om, hvordan vi fortsat kan optimere vores logistik. Netværket er lokalt orienteret i Nordjylland, hvilket gør det lettere at komme til hinanden. Medlemskabet af SmarLog har været medvirkende til, at vi i høj grad samarbejder med universiteter og videns-leverandører omkring vores udviklingsprojekter. ”

Morten Lohff Routhe

Supply Chain Manager

CUBIC A/S

”Vi er med i SmartLog fordi; vi har haft vind i sejlene, og forskellige parter, leverandører og kunder har troet på os igennem mange år og har investeret i os på forskellige punkter. Og på samme måde har vi også investeret i mange andre virksomheder for at give dem en hjælpende hånd. Det kan vi blandt andet gøre gennem SmartLog. Vi vil gerne være med i gode diskussioner og til at skabe bevidsthed om smarte logistik løsninger. Man kan altid blive klogere, og det er vigtigt at dele ud af sin viden

Per Holm Nørgaard

CEO

Blue Water Shipping, Aalborg

”Jeg bruger SmartLog som inspirationskilde til mit daglige virke som leder for logistikområdet. Det føles som et lille og agilt netværk, hvor det er nemt at blive hørt og hvor der er styr på arrangementerne. Mit største udbytte er ledernetværket, fordi det kommer et spadestik dybere end virksomhedspræsentationen og dermed giver meget konkret inspiration, jeg tager med hjem.”

Christian Alstrup Borregaard

Head Of Operations & Logistics

Coloplast

Ét stort netværk

SmartLog har medlemsvirksomheder på tværs af mange forskellige brancher.

Det er billigere, end du tror

Medlemskabet er knyttet op på virksomheden, og flere personer fra samme medlemsvirksomhed må derfor gerne deltage i aktiviteterne. Desuden er det muligt at have et personligt medlemsskab.

Årskontingentet afhænger af antal medarbejdere i din virksomhed.

Antal medarbejdere Årskontingent

1-5 2.500 kr.

6-24 5.000 kr.

25-49 7.250 kr.

50+ 9.500 kr.

Uddannelsesinstitutioner 5.000 kr.

Personligt virksomhedsmedlemskab 2.500 kr.

Det får du som medlem af Smartlog

Et stort netværk

Netværkets diversitet giver rig mulighed for sparring, inspiration og udveksling af erfaringer.

Et forum for vidensdeling

SmartLogs formål er at bygge bro mellem vores engagerede medlemmer og vidensinstitutioner.

Events og arrangementer

Netværkets diversitet giver rig mulighed for sparring, inspiration og udveksling af erfaringer.

Samarbejde på tværs af fagområder

Vores medlemmer driver virksomhed inden for mange forskellige fagområder. Det giver mulighed for at modtage input ”udenfor boksen” og derigennem udvikle nye innovative løsninger og ideer.

Logistikkens Dag

Vi afholder hvert år Logistikkens Dag i Aalborg Kongres og Kultur Center. Her samler vi flere hundrede mennesker omkring aktuelle faglige oplæg og fælles faglige interesser.

Ring mig op!

Jeg vil gerne vide mere om, hvilken værdi jeg og min virksomhed kan få ud af at være medlem af SmartLog.