Tilbage til nyhedsoversigten

Sparring på praktiske problemer – en case story

Der er fuld fart over feltet, når ALDI’s 30 pakkere i Haverslev hver nat skal klargøre dagens friske varer til butikkerne i Øst-, Midt, Vest og Nordjylland. Her følger de, sammen med ALDI’s egne chauffører, de arbejdsprocesser, som er blevet udarbejdet af kompetente ledere med mange års erfaring indenfor feltet. ALDI har dog i samarbejde med CELOG (Center for Logistik på Aalborg Universitet) åbnet dørene for en gruppe studerende fra AAU i forbindelse med et studenterprojekt. De studerende har forsøgt at kaste nye øjne på de daglige processer og arbejdsrutiner hos ALDI i håb om at optimere deres interne logistik. Noget som ALDI, ifølge logistikchef Lars Søgaard, har fået stort udbytte af.

 

Nye øjne på etablerede systemer

Da ALDI tilmeldte sig SmartLog, var det med øje på at få ny inspiration og udvide sit netværk. Derfor var det, ifølge Lars Søgaard, en god mulighed for ALDI at få nye øjne på deres ruteplanlægning, som igennem mange år var bygget på tidligere erfaringer:

”Kørselsoptimeringerne her bygger rigtig meget på historik og erfaringer. Det kunne vi godt tænke os at få nogle input til; om vi med friske øjne kunne ryste posen, og se på det med en helt anden tilgangsvinkel”.

Med en fordomsfri tilgang til ALDI’s ruteplanlægning, angreb studiegruppen problemstillingen med et nyt mindset – noget der blandt andet medførte et mere digitalt mindset til ruteoptimering:

”Vi er lidt analoge i vores tilgang til tingene, og der havde de nogle løsninger i deres opgave på, hvordan vi med nogle simple redskaber kunne programmere løsninger til optimering”.

De konkrete digitale løsninger skal ses som et supplement til at optimere den etablerede ruteplanlægning. Udover de digitale løsninger, analyserede studiegruppen de etablerede ruteplanlægninger samt satte spørgsmålstegn ved de etablerede faste distributionsruter – noget der ifølge Lars har givet ALDI stor værdi.

 

En alternativ løsning

Samarbejdet mellem studiegruppen, CELOG og ALDI krævede ikke mange økonomiske ressourcer udover de planlagte møder, som studiegruppen og ALDI havde. På møderne fik studiegruppen afklaret deres spørgsmål omkring virksomheden og snakket potentielle tiltag igennem for at blive be- eller afkræftet omkring, hvorvidt tiltagene kunne realiseres i praksis. Samarbejdet har forløbet over et halvt års tid, og fordi de studerende har turde stille spørgsmålstegn ved lavpraktiske formaliteter, har det medvirket til at ALDI har fået kigget deres processer igennem i sømmene. Studenterprojektet har derfor været en øjenåbner for ALDI og kan være med til at hjælpe de virksomheder, som kan være groet fast i deres egen drift. For Lars handlede det nemlig om at være på forkant:

”Hvis man løbende får det her indblik og sparring på et fornuftigt tidspunkt, så kan det måske være med til at optimere noget uden at det er i stykker”

Studiegruppen har fået værdifuld hands-on erfaring med logistikoptimering, og samtidig har ALDI givet de studerende et indblik i ALDI som virksomhed. Studenterprojektet har derfor haft en gensidig værdiskabelse, hvor ALDI har fået nye øjne på deres ruteplanlægning samt deres tilgang til tingene imens de studerende har fået udvidet deres netværk indenfor logistikbranchen.

 

Et anbefalet samarbejde

Før projektets påbegyndelse var Lars usikker på udbyttet af studenterprojektet. Her var forventningen til udbyttet af samarbejdet, at det umiddelbart var de studerende, der ville kunne optjene værdifuld erfaring. Disse forventninger blev dog hurtigt gjort til skamme, hvor ALDI ifølge Lars har fået nogle konkrete løsninger, som de vil forfølge.

Lars vil gerne opfordre andre virksomheder til at invitere studerende indenfor i forbindelse med studenterprojekter. Han forstår, at man som virksomhed kan være usikker på udbyttet af et studiesamarbejde, men det hænger oftest sammen med sin egen investering. Derfor er det for Lars også vigtigt at understrege, at for at opnå det bedste mulige resultat af sparringen og samarbejdet, er det vigtigt at tage sig tid til samarbejdet:

Hvis man vil det, så skal man også give sig 100%. Ellers er resultatet givet på forhånd, og så bliver det ikke en god oplevelse for nogle parter. Sæt tid og ressourcer af til det, så får man også et bedre slutprodukt”.

Hermed sikrer man sig også, at de studerende får et positivt indtryk af virksomheden, hvilket potentielt kan resultere i nye ambassadører for ALDI.

Samarbejdet med CELOG har sidenhen affødt en interesse hos ALDI i fremtidige samarbejder med studerende, og har endda endnu et internt projekt i støbeskeen, for som Lars siger:

”Projektsamarbejdet har ikke afskrækket – tværtimod”.

 

Friske øjne på din virksomhed

Et studiesamarbejde med CELOG, AAU er gratis for alle SmartLog medlemmer. Fælles for alle studiesamarbejder er ligeledes, at det er virksomhederne selv, der ansporer et emne, som de synes kunne være interessant at få friske øjne på. Flere virksomheder har allerede påbegyndt nye studiesamarbejder med ønsket om nye tilgangsvinkler på deres daglige drift.

 

Interesseret i at høre mere om et studiesamarbejde?

Er du/din virksomhed interesseret i at høre mere om, hvorvidt et studiesamarbejde kan være givtigt for jeres virksomhed, er i velkomne til at kontakte Sven Vestergaard, Project Manager ved CELOG, på sven@smartlog.nu.