Tilbage til nyhedsoversigten

Juni måneds medlem

Erhvervsakademi Dania er en uddannelsesinstitution, som tilbyder korte videregående uddannelser. Ved campus Hobro udbydes 3 uddannelser

  • Logistikøkonom
  • Handelsøkonom – internationalt indkøb
  • Finansøkonom

Deres uddannelser er 2-årige og med indbygget praktikophold, således at de studerende får tilknytning til erhvervslivet i løbet af uddannelsen. Hos Erhvervsakademi Dania lægges der stor vægt på at opbygge stærke relationer samt at have et godt samarbejde med virksomheder både lokalt og regionalt.

Logistikøkonom er den nyeste af deres uddannelser og har været udbudt siden 2014. Det var i forbindelse med opstart af denne uddannelse, at Erhvervsakademi Dania blev opmærksomme på SmartLog.

”Formålet med logistikøkonomuddannelsen er at kvalificere vores studerende til at kunne varetage arbejdet med at planlægge, organisere og styre komplekse logistik- og transportløsninger nationalt og internationalt” fortæller Sonja Juhl Madsen, der er studie- og praktikkoordinator for Logistikøkonomuddannelsen.

Hos Erhvervsakademi Dania i Hobro mener de, at medlemskabet af SmartLog giver dem en relevant viden om samt praktiske eksempler på de nyeste tendenser inden for logistik og supply chain, som de kan inddrage i deres undervisning på logistikøkonomuddannelsen.

Ligeledes giver SmartLog mulighed for, at de kan udbygge deres netværk og samarbejde med potentielle aftagervirksomheder i forhold til praktik og job for deres logistikøkonomstuderende.

”Virksomheder i SmartLog-netværket, der gerne vil høre mere om mulighederne for at få en logistikøkonom i praktik, er meget velkomne til at kontakte os” afslutter Sonja Juhl Madsen.

Læs mere på:

https://eadania.dk/uddannelser/logistikoekonom/
https://eadania.dk/her-ligger-vi/hobro/

På alle vores uddannelser skal du i praktik, så du får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sonja Juhl Madsen
Studie- og praktikkoordinator Logistikøkonom
Kirketoften 7, DK-9500 Hobro
Tel. +45 72291420  / +45 61953507
Mail: sj@eadania.dk - eaDania.dk