Tilbage til nyhedsoversigten

Månedens Medlem - Logimatic

I denne måned har vi talt med Karsten Bangshaab, som er administrerende direktør i Logimatics afdeling for lager- og logistikløsninger. Logimatic er et teknologi- og softwarehus i Aalborg, som er grundlagt i 1987 og i dag beskæftiger 110 medarbejdere.

Afdelingen for lager og logistik er specialiseret inden for optimering, digitalisering og automatisering af lagerlogistik, hvor de har udviklet lagerstyringssystemet LOGIA. ”Det er styring af alt, hvad der foregår, når lastbilerne bakker til porten med varer fra leverandørerne til de bliver sorteret, plukket, pakket og sendt med en anden bil ud til slutkunden. Inde på lageret kan det foregå ved, at der render 100 mennesker rundt med en terminal og scanner og bipper, eller det kan foregå helt automatisk med robotter. Så vi dækker hele spektret mellem ind-port og ud-port”, fortæller Karsten Bangshaab om LOGIA-systemet.

LOGIA-softwaren er et warehouse management system, der sætter lager og lageroperationerne i system. Softwaren understøtter både det manuelle lager og det automatiserede lager. Samtidig sikrer LOGIA, at lagerets kapacitet udnyttes bedst muligt, at der er et godt flow på lageret og effektive plukkerutiner. LOGIA softwaren er et avanceret generelt WMS, der henvender sig til lagerførende virksomheder i alle brancher.

For Karsten Bangshaab er et medlemskab i SmartLog naturligt, da det er en god måde at få input fra andre om, hvilke logistiske udfordringer, de står overfor: ”I Logimatic, synes vi, at et medlemskab er naturligt, fordi det er et interessant forum at møde andre aktører fra branchen og måske nye potentielle kunder. Det giver mulighed for at høre noget nyt og få indblik i nordjyske virksomheders aktuelle udfordringer. Vi byder også gerne ind med den rådgivning og viden vi besidder, som måske kan hjælpe de andre medlemmer, og vi er absolut en medspiller i, at Nordjylland bliver førende inden for logistik.”