Tilbage til nyhedsoversigten

Fremtidens MAN - en grønnere omstilling

Månedens medlem i april er MAN Energy Solutions, som fra Frederikshavn styrer det logistiske setup for virksomhedens afdelinger i Frederikshavn og Holeby. Vi har fået en snak med logistikchef Christian Bøgh Jensen om hans virke samt udfordringer.

 

Som en del af strategien om en grønnere omstilling, skiftede MAN Diesel & Turbo i 2018 navn til MAN Energy Solutions. Dette har dog ingen effekt haft på kvaliteten af deres produkter, hvor MAN Energy Solutions stadig er førende indenfor produktionen af blandt andet 2-takts motorer og 4-takts motorer. Vi har snakket med Christian Bøgh Jensen, som fra Frederikshavn er logistikchef for 4-takts Danmark, som har to sites i Frederikshavn samt et site i Holeby.

 

Alsidige motorer

Mange vil typisk forbinde MAN Energy Solutions med fremdrivningsmotorer på skibe. Men produktionen af disse motorer samt nyttigheden er mere alsidig. Udover at være førende producent af fremdrivningsmotorer, producerer MAN Energy Solutions også motorer, der tjener andre formål:

”Udover at være producent af fremdrivningsmotorer, så producerer vi også generatorsæt (GenSets). Disse bruges også på skibe til at generere strøm, men kan også bruges på land til eksempelvis minedrift eller til et lille afsides samfund”.

Netop alsidigheden og de mange forskellige formål som MAN Energy Solutions motorer skal tjene gør, at de konstant skal være på forkant med udviklingen indenfor branchen. Derfor er der også, ifølge Christian Bøgh Jensen, et stort fokus på udviklingen af deres løsninger: 

”Hvis man skal nævne vores primære aktiviteter, så er det, at vi producerer, udvikler og designer fremdrivningsmotorer, GenSets og propelleranlæg”.

MAN lager 4

 

MAN Energy Solutions - Frederikshavn

Da produktionen af motorer typisk er udliciteret til andre producenter rundt om i verden, fungerer MAN Energy Solutions Frederikshavn primært som et After Sales-center, der servicerer fragtskibe:

”Vi stoppede med at producere motorer her i Frederikshavn for 10 år siden, og er nu primært en serviceorganisation, hvor vi sælger reservedele under brand-navnet MAN PrimeServ. Vi er dog begyndt at producere motorer igen, hvor vi i Frederikshavn har en topmoderne samlelinje for vores nyeste motor MAN 175D”.

Til trods for at Frederikshavn-afdelingen så småt er påbegyndt produktionen af MAN 175D, skal de ifølge Christian Bøgh Jensen stadig anses som værende en MAN PrimeServ-serviceorganisation. Det er også her de primære logistiske udfordringer er at finde, da det at drive et PrimeServ center stiller store krav til lagerstyringen, hvor det er vigtigt altid at have de nødvendige reservedele på lager.

MAN lager2

 

Logistiske udfordringer

Hvor fokusset i Frederikshavn primært ligger på fremdrivningsmotorer og propelleranlæg, er der et andet fokus i Holeby, hvor der primært bliver fokuseret på GenSets. Der kan i den forbindelse opstå logistiske udfordringer, når logistikken samlet set bliver styret fra Frederikshavn. Alligevel er det dog netop logistikken, der gør, at kunderne vælger MAN Energy Solution fremfor konkurrenterne. Overordnet peger Christian Bøgh Jensen på leveringstid og tilgængelighed som de primære grunde til logistisk succes:

Det er tilgængelighed og leveringstid, der er altafgørende for, at vi får ordrerne. Så for mig er vi (logistikafdelingen red.) motoren i foretagendet. Det er der, vi adskiller os fra vores konkurrenter”.

Der er derfor også et naturligt stort fokus på, altid at have de nødvendige reservedele på lager i en reservedelslagerhal, der tæller adskillige tusinde reservedele. Det er blandt andet en af grundende til, at kunderne vælger MAN Frederikshavn fremfor konkurrenterne.

Selvfølgelig spiller kvaliteten af de produkter, vi leverer, en central rolle i at vi får ordren. Men det er i højere grad tilgængeligheden og hastigheden, hvormed vi kan levere reservedelene – især hvis der eksempelvis er et motornedbrud, hvor ejeren er afhængig af, at vi kan levere fra dag til dag”.

En udfordring der er unik indenfor netop denne branche er, at MAN Energy Solutions i Frederikshavn ikke altid kan få udleveret en specifik adresse, hvortil de kan/skal levere deres reservedele:

”En udfordring der er speciel for vores branche er, at det kan være svært at få udleveret en specifik adresse, når man får ordren. Det afhænger af – f.eks. hvis det er et planlagt vedligehold – om det passer med den havn eller den næste havn eller havnen efter”.

Dette sætter internt store krav til en agil tilgang til logistik, hvor MAN Energy Solutions skal være hurtige til at omstille sig kundens behov ift. levering.

MAN automat

 

En grønnere fremtid

Navneændringen fra MAN Diesel & Turbo til MAN Energy Solutions var første spadestik mod en grønnere fremtid. Netop en grønnere fremtid for MAN Energy Solutions kan nemlig have en stor indvirkning globalt set:

”Man plejer at sige, at over halvdelen af verdenshandlen er drevet af skibe med MAN motorer. Så når vi går i en retning, hvor vi vil reducere vores CO2 forbrug på motorerne, så er det noget, der gør en forskel”.

Herudover er det også en prioritet, at man hos MAN Energy Solutions kigger på Cleanfuel løsninger, som er brændstof, der ikke emitterer CO2 og kun et minimum af affaldsstoffer. Udover at prioritere mere klimavenlige løsninger ift. produktionen bliver der også internt kigget mod mere CO2-venlige optimeringer – også i logistikafdelingen:

Ellers kigger vi også på, hvordan vi internt minimerer brugen af flytransport samt reducerer vores plastforbrug samt andre tiltag, hvor vi kan reducere vores aftryk”.

En grønnere fremtid er hos MAN Energy Solutions et prioriteringspunkt i deres produktion såvel som deres interne logistik. Samlet set skal prioriteringerne ses som et resultat af en generel grønnere omstilling.

MAN lager

 

Et ønske om udvikling

Som en naturlig del af det at være et førende firma indenfor industrien, er der et kontinuerligt ønske om altid at blive bedre. Dette er også en af bevæggrundene til, at MAN Energy Solutions er en del af SmartLog, hvor der er et ønske om at inspirere samt blive inspireret af andre medlemmer:

”Det er en forhåbning af få relevant og faglig sparring, og at få opbygget et netværk med virksomheder som også arbejder i det nordjyske, så vi kan samles og inspirere hinanden til at blive bedre”.

Den faglige sparring indenfor logistik kan gå på tværs af mange brancher, hvor virksomhederne, ifølge Christian Bøgh Jensen, har fælles fokusområder hvor virksomhederne kan sparre med hinanden:

”Når vi snakker logistik, så kan det gå på tværs af mange brancher. Et eksempel er hvordan man kan blive mere effektiv og forbedre sig på sit lager eller med sin lagerstyring”.

Christian Bøgh Jensen

Christian Bøgh Jensen, logistikchef

 

Bliv klogere på MAN Energy Solutions

Tirsdag d. 21. maj besøger Logistisk Ledernetværk MAN Energy Solutions til et spændende virksomhedsbesøg, hvor der vil blive diskuteret og sparret på logistiske optimeringer. Kunne du tænke dig at vide mere om arrangementet, kontakt da netværksfacilitator Jens Uggerhøj på: 40 95 11 10.