Tilbage til nyhedsoversigten

Fra konkurs til succes – Mød HMK Bilcon 2017 A/S

I starten af 2017 gik HMK Bilcon konkurs, trods virksomheden endte med at drive overskud i rekonstruktionsperioden. Af asken rejste sig en ny virksomhed; HMK Bilcon 2017 A/S, som nu driver en yderst succesfuld forretning i Gistrup. Vi har snakket med administrerende direktør Peter Jensby og logistikchef Sanne Arbo Norup.

 

I denne måned har vi stillet skarpt på HMK Bilcon 2017 A/S, der i januar blev medlem af SmartLog. HMK Bilcon 2017 A/S er producent af forskellige variationer af tankbiler og ekspanderbare trailere – alt sammen fra Gistrup, hvor både produktion og administration er samlet. Det nuværende ejerskab overtog i februar 2017 konkursboet, og har siden da haft et stort fokus på at optimere virksomheden, hvor der også er blevet investeret betydelige beløb i at opgradere faciliteterne i produktionen i alt fra maling til gaffeltrucks.

 

Indhentet 30 år på 2 år

I forbindelse med opkøbet af konkursboet, har de hos HMK Bilcon 2017 A/S skulle arbejde hurtigt i forhold til at være up-to-date med de fremskridt, der er gjort indenfor produktion, drift og IT:

”Vi har indhentet 30 år på de sidste 2 år både på maskiner, bygninger, IT og måden vi arbejder på”.

Netop at indhente det forsømte, er noget de hos HMK Bilcon 2017 A/S har haft stor succes med. Virksomheden har vækstet fra at have 40 medarbejdere primo 2017 til 80 medarbejdere ultimo 2017 samt en yderligere stigning til 90 medarbejdere i løbet af 2018. Målet de sigter hen imod i 2019 er 100 medarbejdere. Noget der vidner om, at virksomheden har fat i noget af det rigtige.

Ambitionerne er dog også høje. Her stiller man sig ikke tilfreds med at levere og præstere på et godt niveau. Man sigter, ifølge Peter Jensby, højere:

”Så vi er på et normalt niveau nu, men vi ønsker at være de bedste. Derfor er vi også bevidste om, at vi har arbejde foran os de næste par år”.

 

Samarbejdet med underleverandører

For HMK Bilcon 2017 A/S fylder optimeringen af logistikken og de interne processer meget. Dette gælder både i deres interne produktion, men også i deres samarbejde med underleverandører i udlandet. Netop fokusset på samarbejdet med underleverandørerne er en nødvendighed for at sikre den høje kvalitet:

”Hvordan styrer man dem (underleverandørerne red.) i store projekter sammen med det, at vi så også har vores egen produktion, så vi får den samme høje kvalitet, som vi laver her”.

Her er det vigtigt at de interne processer og retningslinjer er klare for at sikre, at produkterne har den fornødne høje kvalitet, som er krævet når man, som HMK Bilcon 2017 A/S gør, blandt andet samarbejder med militæret i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Derfor er det også vigtigt med sparring, i forhold at kunne optimere sine interne og eksterne processer yderligere, for at man fremtidigt kan sikre kvaliteten i sine produkter:

Så når man har sådan en kunde, så kræver det ekstra kontrol af underleverandører. Derfor er det også vigtigt med sparring med andre virksomheder, ift. underleverandører i udlandet”.

 

Øget fokus på digitalisering

Væksten hos HMK Bilcon 2017 A/S er ikke bygget ved at ligge på den lade side. Her er der et konstant fokus på at bygge videre på udviklingen, hvilket er noget de bl.a. gør i samarbejde med en af SmartLogs andre medlemmer act2learn på University College Nordjylland. Her er der et øget fokus på de digitale optimeringsmuligheder, som der findes indenfor produktionsverdenen. Af konkrete løsninger har det bl.a. medført at arbejdstegningerne nu findes på tablets, således at produktionen altid arbejder med de nyeste arbejdstegninger, samt at alle arbejdstegningerne er samlet digitalt. Ligeledes er der blevet indført stregkodescanning, hvilket har medført et mere kontrolleret lager – noget der har medført at HMK Bilcon 2017 A/S altid kan producere til tiden, da de er sikker på at have alle komponenter til produktionen hjemme.

 

Samarbejdet med SmartLog

Som tidligere medlem af SmartLog, er Sanne bekendt med fordelene og det potentielle udbytte som et samarbejde med SmartLog kan resultere i. Forventningerne til samarbejdet er derfor, ifølge Sanne Norup, også afstemt:

”Forventningerne til samarbejdet ligger især på sparring og vidensdeling”

Netop sparring og vidensdeling er et vigtigt fokuspunkt for HMK Bilcon 2017 A/S, som har en ambition om at være i top 10% indenfor branchen, hvorfor det er vigtigt med nye inputs til yderligere optimering. Til trods for HMK Bilcon 2017 A/S allerede store fokus på digitalisering, er de også bevidste om, at man som virksomhed altid kan udvikle sig yderligere, hvilket ifølge Sanne Norup også er formålet med deres medlemskab:

”Vi går ind i det her (SmartLog red.), fordi vi hele tiden vil blive dygtigere”.