Tilbage til nyhedsoversigten

Global producent af topkvalitetsnåle - mød Novo Nordisk Hjørring

Månedens medlem i maj er Novo Nordisk, der fra fabrikken i Hjørring producerer mere end 300. mio. nåle om året. Vi har fået en snak med Niels-Kristian Østergaard, der er teamleder for logistikteamet i Novo Nordisk Hjørring.

Novo Nordisk er en af Danmark største virksomheder, og har i Danmark flere afdelinger til produktion og udvikling af insulin og device-produkter. Fra afdelingen i Hjørring er man verdensførende indenfor produktionen af de nåle, som patienterne bruger i deres penne til at injekticere insulin.

 

Novo Nordisk og Novo Nordisk Hjørring

Mange kender Novo Nordisk som producent af bl.a. insulin til diabetes patienter samt device-produkter, som bruges til at injekticere insulinen. Til trods for at virksomheden har hovedsæde i Danmark, er de i høj grad et globalt firma med mange afdelinger rundt om i verden. De bidrager alle til, at Novo Nordisk kan producere og levere det medicin, som kan behandle diabetes, men også andre alvorlige kroniske lidelser. Alligevel finder man kun ét Novo Nordisk produktionscenter for de nåle, som man bruger til at injekticere medicinen; nemlig i Hjørring. Her er man specialiseret i at producere topkvalitetsnåle til hele verden.

 

Samarbejdet med underleverandører

For at kunne imødekomme den store efterspørgsel på nåle fra Novo Nordisk, har Novo Nordisk Hjørring udliciteret noget af deres produktion til underleverandører. Dette gør det muligt for Novo Nordisk, at producere i underkanten af 2. mia. nåle om året. Her fungerer Novo Nordisk i Hjørring som den primære udvikler og producent:

”Typisk er det sådan, at det er den ældre model, som bliver produceret i Østen, hvor det nyere design bliver produceret her (Hjørring red.). Når man så har produktmodnet og produktionsmodnet det i high-scale, så sender man det til Østen.”

Det er dog vigtigt at understrege, at fabrikken i Hjørring ikke blot fungerer som et test- og udviklingscenter af nåle, da de selv producere nye nåle i high-scale. Grundet Østens billigere priser i produktionen, har Novo Nordisk valgt at udlicitere dele af deres produktion. Fremtiden kan dog byde på en endnu større produktion i Hjørring, hvor strategien fremadrettet er, at blive mere konkurrencedygtige mod Østens priser:

Nu prøver vi på at blive konkurrencedygtige mod Østens priser, så vi også kan være konkurrencedygtige her på stedet og have mere produktion her.”

 

Logistikken sætter takten

Som i så mange andre virksomheder, så spiller logistik ligeledes en vigtig rolle hos Novo Nordisk i Hjørring. Dette skyldes, at det er logistikken der i sidste ende sætter takten for produktionen og leveringen.

”Vi gjorde, for nogle år tilbage, logistikkens rolle mere klar i forhold til, hvornår man gør hvad på fabrikken. Et eksempel er nedluk på produktionen; det er logistikken, der definerer, om vi har rum og tid til det i forhold til kundernes behov. Det er også logistik, der kommer med anbefalingen om skaleringen af arbejdskraft og kapacitet.”

Ligeledes er det også logistikken, der lægger strategien for den daglige operationelle planlægning i forhold til, hvor meget der skal produceres den pågældende dag for at imødekomme kundernes behov. I tilfælde af nedbrud eller andre ”bump” på vejen, er det ligeledes logistikteamet i Novo Nordisk Hjørring, der kommer med en retning for, hvordan og hvornår de kan levere i forhold til kundernes behov igen.

 

Leverer til hele verden

Novo Nordisk sidder, ifølge Niels-Kristian, på ca. 25% af verdensmarkedet, hvorfor der konstant skal produceres og leveres et utal af nåle til hele verden. Dette kan skabe visse logistiske udfordringer, når man fra Hjørring har ansvaret for end-to-end supply chainen for hele nåleforretningen:

”En generel udfordring vi har er, at vi har rigtig lang leadtime på vores produkter fra Østen. Her er der en lang leveringstid fra produktion til kunden, hvor der kan være helt op til 14-16 ugers leadtime. Dette er selvfølgelig også grundet de tests som produkterne skal igennem, så er vi er sikker på altid at levere den samme høje kvalitet.”

Der er derfor også en naturlig stor fokus på at reducere den lange leadtime på deres produkter, hvor der bliver kigget mod optimeringstiltag indenfor hele supply chainen:

”Det er noget, som vi kigger ekstra meget på lige for tiden (leadtime red.). Vi er virkelig inde og arbejde med leadtime, og kigger på at lave et helt andet setup blandt andet i samarbejde med den centrale shippingafdeling i Novo Nordisk.”

Udover udfordringerne med den lange leadtime, hvilket kan være udfordrende, da kunderne skal aflægge deres ordrer så tidligt, så er der også et element af bæredygtighed over deres optimeringer. Dette skyldes, at Novo Nordisk leverer deres nåle fra Hjørring til nationale distributionscentre rundt omkring i verden, som herfra distribuerer nålene til de enkelte apoteker og kunder. Her nævner Niels-Kristian, at der kigges mod mere bæringsdygtige alternativer i forhold til den traditionelle distributionsmetode:

Så der er også noget bæredygtigt i optimeringstiltagene. I stedet for at vi skiber varer fra Østen til en hub i Danmark, for så at shippe det til eksempelvis Brasilien, så kan det være relevant at kigge på mulighederne for at shippe det direkte.”

 

Et ønske om sparring og netværk

Ønsket om konstant at udvikle sig og blive bedre i sine egne interne logistiske processer, var en af bevæggrundene til at Niels-Kristian tilmeldte sig SmartLog. Her fandt han det tiltalende at SmartLog dækker så mange logistiske områder:

”Jeg har valgt at tilmelde mig SmartLog, da de dækker fire områder som jeg finder relevante. Det er Universitet, de digitale løsninger, transport og produktionslogistik, og som kan arbejde sammen om at skabe gode logistikløsninger og blive inspireret af hinanden.”

Netop muligheden for at kunne blive inspireret af andre produktionsvirksomheder kan i sidste ende være med til at bidrage til fremtidens ønske om nye logistiske optimeringstiltag. Så til trods for at Novo Nordisk Hjørring er det eneste medlem af SmartLog, der producerer nåle, så kan der alligevel sparres, netværkes og inspireres på tværs af brancher.

Niels-Kristian

Niels-Kristian Østergaard

Logistisk teamleder, Novo Nordisk