Tilbage til nyhedsoversigten

Nye perspektiver på eksisterende processer – et besøg hos PWT Group

Når man, som PWT Group, for nyligt har slået fire logistiklokationer sammen i ét, vil der utvivlsomt opstå nye udfordringer i alt fra den generelle daglige drift til arbejdskraft. Dette er også tilfældet for Thomas Juul-Andersen, der fra det nye logistikcenter på Østhavnen i Aalborg er ansvarlig for PWT Groups håndtering og forsendelser af ordrer fra hele verden. Kompetent sparring og god feedback er altid prisværdigt – noget som Thomas Juul-Andersen i den grad fik da Logistisk Ledernetværk var på besøg.

 

Håndtering af peaks

PWT Group håndterer forsendelser af ordrer fra såvel deres fysiske butikker, som bl.a. tæller Tøjeksperten og Wagner samt deres omnichannels. Det specielle ved PWT Groups varer er, at levetiden er ganske kort, samt at PWT Group skal kunne håndtere seks sæsoner henover ét år. Det betyder også, at der skal arbejdes på højtryk – og nogle gange over evne - når de forskellige styles og design udkommer i starten af hver sæson. Et eksempel heraf er, at man i det nye logistikcenter kan modtage op til 500 m3 varer ad gangen, men at man til tider, grundet de store peaks, kan modtage op imod 800 m3. Dette sætter store krav til medarbejderne hos PWT Group – et tema som også blev vendt med Logistisk Ledernetværk.

 

Kvalificeret arbejdskraft – løst eller fast?

Grundet de store – og mange – peaks i løbet af et år, kan arbejdstrykket hos PWT Group anses som værende skiftende. Arbejdskraft – og manglen herpå – var et af fokuspunkterne, som Thomas ønskede sparring og input til, da der nu bliver opereret med mange vikarer for at få lettet trykket på deres peak perioder. Fordelen ved vikarerne er, at Thomas kan indkalde tidsbegrænset arbejdskraft, som sidenhen kan ophøre, når driften i logistikcentret igen er på ”normalt” niveau. Vikaransættelser kan dog anses som værende en dyr løsning, hvor Thomas fik så mange input af Logistisk Ledernetværk, at netværksfacilitator Jens Uggerhøj måtte agere dirigent.

 

Peaks og VAS

Arbejdskraft var dog ikke det eneste arbejdsområde, som Thomas er udfordret på. Her er den generelle tendens indenfor branchen, at flere og flere kunder ønsker ekstra service i såvel B2B som B2C markedet, hvilket stiller højere krav til PWT Groups VAS (Value Added Service) afdeling. VAS er for PWT Group en kompleks afdeling, hvor håndteringen af denne foregår på manuelt niveau for såvel indpakning som papirarbejde.

For at kunne håndtere store peaks, er det ønskværdigt hurtigt at kunne indsætte varerne i de normale procedurer og processer for hurtigt at kunne sætte tingene i system. Derfor var netop håndteringen af VAS og reduceringen heraf internt i logistikcentret, også et naturligt fokuspunkt for Logistisk Ledernetværk og Thomas. Her blev der diskuteret optimeringer indenfor de interne linjer, samt analyseret og brainstormet på initiativer, der kunne optimeres i hele deres supply chain.

 

En eftermiddag med sparring

Igennem virksomhedsbesøget blev Thomas udfordret i sin tankegang vedrørende de interne processer og procedurer samt fik værdifulde input til, hvilke knapper der yderligere kunne drejes på for at kunne optimere PWT Groups nye logistikcenter yderligere. Logistisk Ledernetværks næste virksomhedsbesøg er hos MAN Energy Solutions, når de, den 21. maj, inviterer indenfor til virksomhedsbesøg. Temaet for mødet bliver: ”Hvordan gør man et godt lager bedre”. Har du lyst til at vide mere om Logistik Ledernetværk, eller hvordan din virksomhed kan få gavn af fokusgruppen, kontakt da netværksfacilitator Jens Uggerhøj på tlf. +45 4095 1110 eller mail: ju@smartlog.nu.