Tilbage til nyhedsoversigten

UGENS MEDLEM - AMU Nordjylland

AMU Nordjylland er en af landets største udbydere af arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser inden for en lang række fagområder og erhverv. Uddannelserne har et særligt fokus på at imødekomme jobmarkedets efterspørgsel på kompetencer ved at skabe fleksible og skræddersyede uddannelsesforløb.

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er kurser med op til 6 ugers varighed – såsom truck- og krancertifikatkurser, kørekort og lovpligtig EU-efteruddannelse for gods- og buschauffører. Erhvervsuddannelserne opdeles i to grupper – de unge under 25 år (EUD) og voksne over 25 år (EUV) – og er længere uddannelser som fx godschauffør og lageroperatør. Her bliver der udarbejdet en skræddersyet uddannelsesplan for hver elev i samarbejde med en praktikvirksomhed.

Virksomheder inden for transport- og logistikbranchen mangler arbejdskraft, og derfor har AMU Nordjylland et særligt fokus på at uddanne kvalificerede medarbejdere til at varetage opgaverne i branchen.

Finn Holst er virksomhedskonsulent hos AMU Nordjylland inden for netop fagområdet for transport og logistik. Da der startede en særlig fokusgruppe for godstransport, valgte Finn at blive medlem af SmartLog: ”Jeg deltog i et af jeres interessante arrangementer. Her fik jeg øjnene op for, hvordan AMU Nordjylland kan være en del af netværket til gavn for alle parter. Mens AMU Nordjylland får dannet flere kontakter til virksomheder inden for fagområdet, så får virksomhederne også indsigt i deres muligheder for at styrke arbejdsstyrken gennem kompetenceløft af eksisterende medarbejderne samt rekruttering af personer med de rette kompetencer.”

Ifølge Finn Holst kan AMU Nordjylland især bidrage til netværket ved at uddanne virksomhedernes medarbejdere: ”Jeg besidder en masse viden om mulighederne for at give dem kompetenceløft gennem efter- og videreuddannelse. Jeg kan hjælpe virksomhederne i gang med planlægningen af processen ved at informere om tilgangen, processen og økonomien. Så kan vi sammen tilrettelægge målrettede uddannelsesforløb for de enkelte medarbejdere.”

AMU Nordjylland arbejder med at skabe mere opmærksomhed om den værdi, et kompetenceløft blandt medarbejderne kan give virksomhederne. ”Vi håber på at kunne så nogle frø ude i nogle af virksomhederne i netværket, så vi i fællesskab efterfølgende kan videreformidle resultaterne til de øvrige medlemsvirksomheder” afslutter Finn Holst.